АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ

Американският университет в България получи 6 000 000 долара за стипендии за български студенти от Фондация „Америка за България”.

 16 декември 2011 г., Благоевград. 6 милиона долара за следващите три години ще получи Американският университет в България от фондация „Америка за България”. Средствата са предназначени за стипендии за най-добрите български студенти, приети в АУБ. Парите ще бъдат разпределени за пълни и частични стипендии и ще важат за четирите години на обучение в университета.  

Това е третото дарение, което АУБ получава от фондацията за подпомагане на талантливи млади българи, които ще могат да получат висококачествено американско образование в България. Първото дарение, в размер на 1 милион долара, беше предоставено през 2009 г., а през 2010 г. университетът получи още 1 милион долара за български студенти. 104 младежи се възползваха от стипендиите на фондацията в рамките на две години, което прави 55% от всички български първокурсници. Георги Манолов от Пловдив, който спечели пълна стипендия през 2010 г., каза, че това е основната причина да остане в България: „Пълната стипендия, която получих, беше решаваща за моя избор и е основната причина да не замина в чужбина. Благодарение на АУБ аз ще остана в България и се надявам, че ще мога да допринеса за развитието на страната си”.

„Дарението ще остави следа в историята на университета. От създаването си през 1991 г. нашата цел е била да предлагаме образование на световно ниво на най-добрите български студенти. Благодарни сме на фондация „Америка за България”, която със своята подкрепа ни дава възможност да осъществим тази цел. Щедрият жест е и доказателство за важната роля, която възпитаниците на АУБ играят в развитието на страната”, каза президентът на АУБ д-р Дейвид Хюуайлър.

Фондация „Америка за България” е основана през 2008 г. с цел да подпомогне прехода на България към успешна и конкурентна пазарна икономика. Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), който беше основан през 1991 г., за да подпомогне развитието на частния сектор в България.  Днес Фондация „Америка за България” използва средствата, натрупани от БАИФ, за да подпомогне прилагането на съществени и значими промени в страната в сферите: изкуства и култура, археология и опазване на историческото наследство, земеделие и околна среда, гражданско общество и демократични институции, образование и библиотеки, и социална сфера.

Албена Кехайова

 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...