Нов хоспис предлага грижи по световен стандарт за вашите близки в България

Амбицията на неговия основател и управител д-р Веселин Колчаков е да превърне Хоспис “Голямата къща” във верига от заведения за висококачествена хосписна грижа

В София отвори врати нов хоспис, който предлага цялостни грижи както за тежко болни пациенти, така и за възрастни хора, чиито близки живеят в чужбина и нямат възможност да им осигурят целодневно наблюдение. Първият от веригата хосписи “Голямата къща” разполага с всички възможности за денонощно обгрижване в атмосфера близка до домашната. Разположен е в самия център на София в непосредствена близост до “Сточна гара” в напълно реновирана сграда. Разполага с 26 легла в 11 удобно обзаведени стаи. “Целта ни е пациентите да се чувстват комфортно в уютна домашна обстановка, различна от болничната”, обяснява д-р Веселин Колчаков, управител на новото здравно заведение.

Д-р Колчаков е сред водещите лекари гастроентеролози в България. Негова дългогодишна мечта е била да създаде място не само за пациенти в краен стадий на своето заболяване, но и за такива, които по различни причини (тежки операции, старост, травми, т.н.) не могат да се грижат за себе си. Тази мечта най-сетне се сбъдва през август месец 2011г. Заставайки със своето име зад този проект, той гарантира за високия стандарт на грижите към пациентите. Осигурени са им не само постоянно медицинско наблюдение, но и битови грижи, хранене и рехабилитация.

Хоспис “Голямата къща” предлага консултации със специалисти от всички области на медицината, рехабилитация, физиотерапия, социални услуги, изпълнение на предписаната терапия, включително набавяне на необходимите лекарства и консумативи, административна помощ. Служителите на хосписа също така са в денонощна връзка с роднините на пациентите. На грижите на д-р Колчаков са доверили близките си редица медицински специалисти, представители на видни софийски фамилии и хора, които живеят извън България и нямат възможност да се грижат за близките си.


За д-р Веселин Колчаков

Основателят на Хоспис “Голямата къща” Д-р Веселин Колчаков е специалист по “Вътрешни болести” и “Гастроентерология”. Работата му в Университетска болница “Св. Иван Рилски” в София ежедневно го среща с огромния проблем на отсъстващата система за грижи за тежко болните пациенти.   

Амбицията му е да превърне “Хоспис Голямата къща” във верига от специализирани хосписи за пациенти с различни видове заболявания – онкологични, психиатрични, неврологични, ортопедични и др. “Специализацията на хосписите осигурява повече спокойствие на болните и по-качествена грижа”, убеден е д-р Колчаков. Според него здравеопазването в България има огромен дълг към хората, които се нуждаят от продължителна специализирана грижа за своето възстановяне или в последните дни от живота си.   

Като утвърден специалист в своята област, управителят на Хоспис “Голямата къща” разбира добре нуждата от квалифицирани грижи за тежко болните пациенти. Като състрадателен човек, д-р Колчаков е уверен, че тези грижи трябва да са придружени от лично отношение, в среда, максимално близка до домашната.  


Състояние на палиативните грижи и достъпа до тях

В София около 400 души с онкологични заболявания месечно се нуждаят от целодневно наблюдение и обгрижване*. Това е само една от многото категории пациенти, които се нуждаят от хосписна грижа, наред с болните с Болестта на Алцхаймер, претърпелите инсулт, травми и счупвания, страдащите от психиатрични заболявания и др.  В момента нито една болница не приема пациенти в последен стадий на заболяването си освен за спешна процедура или за обезболяваща инжекция. По линия на НЗОК има само една клинична пътека, според която само пациенти с терминално онкологично заболяване имат право на престой в болница за 20 дни в рамките на 6 месеца, а стойността на пътеката е 51 лв. на ден.  В същото време изискванията към лечебните заведения по тази пътека са изключително високи. Сред тях са наличието на огромен брой специалисти – онколози, анестезиолози, реанимация, както и на разнообразна медицинска техника. С влизането в сила на настоящия Рамков договор на практика не е предвидена възможност НЗОК да финансира палиативните грижи за пациентите в напреднал стадий на заболяването си. Домовете за стари хора също не са решение, тъй като те не приемат тежко болни пациенти, тъй като не могат да осъществяват квалифицирано медицинско наблюдение.

 *Данните са от Анализ “Хосписите в България и Европейския съюз”, изготвен с финансовата подкрепа на И-т Отворено общество.

Радостина Маринкова

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...