Богатите българи от Чикаго

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

През май 2011 година държавният дълг на Съединените Американски щати  възлизаше на 14.3 трилиона /14, 300, 000,000,000/ долара. През октомври Гърция беше на границите на фалита със задължения от 350 милиарда /350,000,000,000/ евро.
На 6 ноември т.г. в бюджета на Българо-Американския център за културно наследство – Чикаго, по време на годишното отчетно изборно събрание на организацията,  фигурираше актив от 3 353 /три хиляди триста петдесет и три/ долара.
Няма съмнение, че такава стабилност, по време на голямата земетръсна година за световните капиталистически динозаври, носеше ведро настроение в заседателната зала на „Малък български културен център” в Шилер парк. Освен седемте страници от отчетния доклад, изнесен от президента Велина Иванова, присъстващите бяха възнаградени още и с прекалено изкусително ароматно кафе и различни породи домашни кексове, верен признак, че сред членовете на организацията преобладават грижовни домакини.

Българските щрихи в Многолика АмерикаБългарските щрихи в Многолика Америка

Нашият чикагски център, чиято основна задача е съхраняването на българския език, и доброто наследство от нашата  духовност и култура при интеграцията на българската общност в мултикултурната американска среда, е вече на 4 години. В доклада бяха разгледани конкретните дейности за изпълнението на тези приоритети.
Като цяло са постигнати добри и окуражаващи резултати. Традиция и оригиналност са съпътствували организираните от БАЦКН български чествания  в Чикаго. Денят на Васил Левски, Националният празник на Република България, Денят на жената, Денят на славянската азбука и на българската просвета и култура, Денят на детето, са се превърнали, всеки за себе си, в своеобразен емоционален връх  в летописа на българите в Америка. Честванията са организирани и придружени с литературни и естрадни изпълнения, документални и художествени изложби, фолклорни и музикални концерти. На тях са се срещнали деца и възрастни, припомнени са свидните и велики дати и герои от българската история, били са показани  българските дела и достижения на фона на многолика Америка.
БАЦКН участва на Кръгла маса на българските културни организации и съюзи, на които са дискутирани възможностите за по-добра съвместна дейност при решаване на общите и специфични въпроси на българите в Америка. По покана на БАЦКН в Чикаго гостува детската писателка Виолета Овчарова.
После, при изказванията по доклада, бе подчертано, че вече има предпоставки да се тръгне към по-високи цели и задачи. Организацията има яснота по своята мисия и цел. През годината БАЦКН е бил съорганизатор и е работил в синхрон с другите културни организации в Чикаго. Като пример – на Форума на българските училища в чужбина и при най-голямата новогодишна проява на чикагската община, фиестата на коледните елхи от всички общности,  където българското присъствие отново беше забележимо и успешно. Изложбите на българските художници също представят в добра светлина България пред форума на стотината други общности, с които съжителстваме в Чикаго. Организираните от Центъра събития винаги  показват позитивен лик на България, създаден от прекрасните български фолклорни състави “Хоро” и “Верая”.  И в бъдеще ще се работи заедно с българските училища, които са огромно съкровище за българския дух и култура, още и с организациите, които осъществяват гостуванията на български музиканти, артисти и пр., какъвто е последният случай с турнето на Теодосий Спасов, с творци като кинемотографиста Мария Илиева, с музея на Елена Табакова и др.

Тази есен обещава…

Тази есен бяха осъществени много перспективни контакти. Сред тях –  с Българо-Американския институт със седалище в София и филиал в Ню Йорк. Още и с най-изявените в последно време крепители на българската кауза в Чикаго – братята Павел и Румен Вълневи от известната в СAЩ българска транспортна фирма Amerifreight. Оказва се, че между техните стремежи за създаване на съвременна, с висока ефективност и възможности база за опазване и развитие на българското културно наследство в Америка и намеренията на BAHC има голямо сходство и възможност за приноси в общата българска кауза. Особено добри перспектива са се разкрили след последните контакти, които са имали с гостуващите в Чикаго представители на Държавната агенция за българите в чужбина.
В своите анализи присъстващите бяха съгласни, че трябват повече усилия при интегрирането на българската култура в американското общество, че трябва в организацията да дойдат и да работят повече млади хора.

По думите на един фен на BAHC

Мария Илиева, режисьор и оператор, активен член на изключително активните български медии на Чикаго, дошла да филмира проявата за излъчване на телевизионния екран,  поднесе един емоционален букет от добри думи за впечатленията си от дейността на БАЦКН. “Когато видях как тази девойка /посочва една активистка на организацията/ се хвърляше да подготви честването на Васил Левски- от забиването на пирони за окачване на картини и фотоси до безбройните маневри по намирането на участници в естрадния концерт, на уговаряне, подреждане, разпределяне, донасяне, отнасяне, финансиране, избиране и пр. и пр., без да има и намек, че някога ще има някаква възвращаемост от тези й усилия, без да се жали и спестява сили за суровия емигрантски живот, в който всички се печем, разбрах, че тези хора ще успеят! Вие сте хора, които грабвате сърцата – се обърна тя към главните активисти на организацията. Имайте ме вече като ваш фен, винаги разчитайте на мен в едно ново онлайн видео, което ще отразява и спомага за популяризацията на вашата апостолска дейност в Чикаго!

Девятката на Старт 2012

Във втората част от събитието бе избрана девятката  „Борд 2012”  на организацията. Ани Гогова, която е и новият президент, Кина Бъговска, Иринка Гочева,  Дани Панкова, Георги Узунов, Добри Карабонев,  Елена Табакова, Хриска Перфанова Ваня Йорданова.
В Чикаго познават тези хора, техните професионални и човешки качества са известни. Ани Гогова е музикант, продуцент със собствена продуцентска къща, завършила Българската национална консерватория, концертиращ пианист в САЩ. Кина Бъговска е завършила живопис в полската академия на изкуствата, член е на американската ARC Gdllery, публицист в чикагските медии от 2001 година, член на Съюза на българските художници и Съюза на българските журналисти. Георги Узунов е завършил Висшия икономически институт в България, вносител на хранителни стоки в САЩ, притежава складове и популярния магазин „Младост” в Чикаго. Дани Панакова е също школуван и перфектен икономист, работи в представителни фирми. Иринка Гочева е професионален хореограф, заедно със съпруга си са ръководители на един от най-добрите български фолклорни състави в чужбина – Ансамбъл „Хоро”.  Хриска Перфанова е директор на българското училище в Чикаго “Нов живот”, завършила висше педагогическо образование и ВИНС – Варна, както и мениджмънт в областта на образованието. Ваня Йорданова е  завършила висшето си образование в Пловдив, преподавателка в българското училище “Нов живот”, с голям педагогически опит.  Елена Табакова е завършила Софийския университет “Климент Охридски”, специалност “История”, с 25 годишен стаж в музея на град Русе, създател на Българския музей в Чикаго. Добри Карабонев – създател и режисьор  на първия български театър “Апостоли” в Чикаго, публицист и писател /”Да намериш себе си” – роман, “Баджанаци в Америка” – пиеса/…
Трудно може да се намери по-добър състав за едно ръководство на български културен институт в чужбина от тези изградени професионалисти в своите области: музикант, художник и публицист, хореограф, писател, историк, двама педагози и двама икономисти!  Това е един екип, който би могъл да подобри доста от добрите достижения на българските общности в чужбина…
И накрая: богати ли са тези българи в Чикаго със своя бюджет от 3,353 долара?
Не, те са богати със своя ентусиазъм и упорство да запазят своя език, богатствата на българския дух и древна култура, да бъдат и друг път полезни на всички по нашата малка планета, както се случи с Джон Атанасов.

Климент ВЕЛИЧКОВ

Чикаго

 

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...