Как “Джон Атанасов” стартира в Чикаго

Силвия Кънчева е от сравнително по-новия преподавателски състав на училище “Джон Атанасов” в Чикаго. Завършила е специалността “Българска филология” на Пловдивския университет.
Има добър опит от добрата си петгодишна училищна практика в Пловдив. Била е в това време и асистент по синтаксис и морфология в Университета на Пловдив. В САЩ специализира през 2005 година в Университета “Рузвелт” “Педагогика за надарени ученици”, също така и за деца с увреждания.Тя е привърженик на правилата в американското школо, които дават възможност на най-добрите ученици, изпреварили по своите знания средното ниво на своя клас, да вземат два класа за една година, да вървят по-бързо напред. Такава възможност все още не се дава в училищата на България.

Учители и ученици от "Джон Атанасов" в ЧикагоСилвия смята това, че работи в училище “Джон Атанасов” като изключителен шанс за повишаване на своята квалификация на преподавател в САЩ. Според нея, независимо, че във всяка училищна система програмите са систематизирани и уеднаквени до много висока степен, все пак индивидуалните качества и подготовка на училищното ръководство, активността, всеотдайност, твърдост  и настойчивост, изобретателността, в крайна сметка, са елементите, от които зависи просперитета.  Всичките тези елементи тя намира в “Джон Атанасов”. Доказателството е отличната дейност на институцията, ръководена от директора Боянка Иванова и зам.директора Елена Липкова. Те свършиха много работа и по създаването на позната с градивната си дейност Асоциация на българските училища в чужбина, която преобрази българското училищно дело зад граница. Резултатите от международния Форум, който се състоя в Чикаго отвориха нова страница в тази област. Вече няма проблем с признаването в България на всички свидетелства и документи,  издавани от учебни заведения извън страната.

Но още по-конкретни са фактите при организацията на дейността в училището, където има отделни паралелки за всички ученици от първи до осми клас. От години насам възпитаниците на “Джаон Атанасов” разполагат с хубави и просторни стаи в наетите университетски сгради в Чикаго, оборудвани за конкретните учебни цели по американските стандарти. Разполагат с кабинети, библиотека, зали за общение и театрални представления, каквито постоянно се подготвят. Голям успех е имало, например, “Тържеството на буквите”. Учениците разполагат с кафетерия, където те и очакващите ги родители се чувстват комфортно. Наоколо е красивият парк с езеро, към което се открива прекрасна гледка и от самите учебни стаи.

Големият и опитен, изключително квалифициран учителски състав, може да решава различни проблеми пред учащите.  На първо място този, че родените в САЩ деца, и особено при смесените бракове,  където в дома се говори само английски. И обратният – като проблемът на Лорена от Ямбол, която идва със семейството си от България, веднага се записва да учи и казва на учителката си Силвия, че не знае и думичка английски! Добрите възможности на училището за специално внимание и голямото желание на Лорена да преодолее това бяло петно в образованшието си, бързо променят ситуацията.

Всяка година възпитаниците на училището имат все повече възможности за избор и все повече улеснения. Училищните класни стаи са все по-близко до учениците. Освен в основната сграда  в Октън Колидж в Дес Плейнс вече има и филиал, който се намира на пресечката на улиците Лорънс и Ист Ривър Роуд. Сега училището е близко и удобно за всички наши сънародници от Шилер Парк, Розмънт, Норич, Парк Ридж, Дес Плейнс, Бенсънвил… Филиалът предлага учебни занимания в неделя, което е и изборът на мнозина, имащи проблеми в съботия ден.

“Джон Атанасов” предлага и шест изключително привлекателни и полезни възможности за практикуване на полезни за децата дейности.Извънкласни форми са Клубът “Млад математик”, Арт клуб за млади художници,  Група за народни танци, Класически балет, Вокална група, Музикален състав!

Силвия Кънчева изтъква и единството в дейността и стремленията на учители и родители. Само благодарение на този здрав тандем е постигнато досега толкова много. Според нея родителите са готови винаги да помогнат безрезервно за всяко добро начинание, защото са доволни от високото ниво на образование и възпитание на децата, което е вече отличителната черта на училището. Това личи и от говността на редица личности и институции да спонсорират и помагат на “Джон Атанансов” – тази утвърдена вече българска духовна територия в Америка. Сред тях личат имената на компанията AmeriFreight – основен и главен спонсор на училището в лицето на братята Павел и Румен Вълневи. Двамата са автори на идеята през тази учебна година да се подпомогне внедряването  на нова образователна технология в обучението по родните предмети в училище „Джон Атанасов”. Вестник „България Сега”,  с безрезервното нсъдействие на неговия издател Светлозар Момчилов, е от дълго време медийният партньор в  благородната  дейност, която се извършва в училището –  опазването на българския език и култура, духовното развитие у строителите на една нова, силна и просперираща, интегрирана в американската мултисреда, българска общност.

Климент ВЕЛИЧКОВ, Чикаго

 


Преподавателката по  “Български език и литература” в училище „Джон Атанасов”, Чикаго, Силвия Кънчева представя синтезирана информация за характеристиките на обучението по този предмет при учениците от Първи клас в училището

1. Цели на обучението по “Български език и литература”

А) писане на печатни и ръкописни букви (малки и големи);

Б) различаване на буква и звук;

В) свързване на звуковете в срички;

Г) свързване на буквите в срички;

Д) формулиране на определения за това що е дума, що е  изречение;

Е) определяне на видовете изречения (съобщителни и въпросителни);

Ж) пунктоация (писане на точка или въпросителен знак в края на изречението).

 

2. Учебници и тетрадки за първи клас – “Български език и литература”

* Буквар, върху основата на който се осъществява обучението по четене през периода на ограмотяване на първокласниците.

* Читанка, с която се работи след периода на ограмотяване. Художествени текстове, които учениците четат и коментират по зададени въпроси.

* Тетрадка №1 е изпълнена с упражнения за писане на елементи на българските букви.

* Тетрадка №2 предлага различни упражнения, свързани с изписването на ръкописните букви – малки и големи, на думи и изречения с тях.

* Тетрадка №3 разширява и затвърждава получените знания.

 

3. Обучението по “Роден край”

По предмета роден край първокласниците размишляват и разговарят върху впечатленията си за семейството, училището, дневния режим, труда на хората, здравето, природата, сезоните, растенията, животните, официалните празници. Учебникът е богат на илюстрации, които помагат на учениците да формулират отговорите си. Това помага за развитието и обогатяването на зрителната памет и речта на първокласниците.

 

Силвия Кънчева

Учител по български език и литература

Училище “Джон Атанасов”

 

 

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...