Привилегии за малкия бизнес?

Златан Буюклиев,CPA и Павлина Бюлбюлева,CPA (собственици на първата българска счетоводна къща B&B,LLP) обясняват на читателите на вестник „Старт”, какви са важните изменения в закона за малкия бизнес и техния ефект върху данъците.

Привилегии за малкия бизнесКакто може би е известно на повечето читатели, на 27 септември 2010 г., президентът Барак Обама подписа закон за малкия бизнес, наречен „Small Business Jobs Act of 2010’. Този закон не само увеличава и разширява някои от данъчните облекчения първоначално включени в Economic Stimulus Act of 2008 г. и на American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (“2009 Recovery Act”), но също така добавя и някои нови облекчения,описани по-надолу:

Приспадане на разходите за здравна застраховка за самостоятелно заетите лица (Self-Employed) във формуляр 1040 Schedule C

Физическите лица, които са самостоятелно заети лица (Self-Employed) и лица, които са еднолични собственици на LLC, или едноличен собственик (акционер) на Корпорация, могат да приспаднат разходите за здравна застраховка на Данъчната декларация за 2010 г. Това е нов вид фирмен разход. Въпреки че самостоятелно заетите лица винаги са били в състояние да приспадат своите разходи за здравна застраховка като Itemized разходи на Schedule A, но след като са платили вече 15.3% данък осигуровки върху чистата сума на изработения доход . Съгласно тази нов разход (разрешен само за 2010 г.), едноличните търговеци ще могат да вземат на разход размера на здравната застраховка директно на Schedule C, което на практика означава, че  едноличен търговец ще плати 15.3% данък осигуровки след  като приспадне разходи за здравна застраховка.

Разходите за стартиране на бизнес се увеличи от $ 5,000 до $ 10,000.

Ако сте започнали бизнес през 2010 г. могат да се приспаднат до $ 10,000 разходи за стартиране (разходи, направени преди компанията започва да работи), направени за разследване, създаване или придобиване на бизнес, включително средствата, изразходвани за правни и счетоводни услуги, промоции и т.н. 

Например: Ако сте започнали бизнес през 2010 г. и сте похарчили $ 40,000 преди да започне да работи този бизнес, може да вземете на разход веднага $10,000,  а останалатите $30,000 на равни части за 15 години или $2,000 на година.

Приспадането на  капиталови разходи нараства до $ 500,000 (Section 179)
За първи път, компаниите могат да приспадат до $500,000 в разходи за закупуване на дълготрайни активи като машини, мебели, компютри и дори квалифицирано недвижими имоти, като ресторант, магазини и / или имуществени подобрения направени през 2010 или 2011. Тези разходи са увеличени с $250,000, но има лимит в зависимост от печалбата/загубата и размера на инвестицията на  компанията. Можете да се възползвате от целия разход  Section 179 само, ако вашият бизнес има печалба. Но разходите съобразно Section 179 не могат да предизвикат вашия бизнес да увеличи загубата за годината.

Например: През 2010 купувате оборудване (камиони, ремаркета и т.н. ) за $ 70,000 и сте на печалба $20,000, може да вземете на разход само до размера на печалбата или  $20,000 от $70,000, които сте инвестирали. Ако пък компанията ви е на печалба $80,000 може да вземете на разход всичките $70,000.

Бонус амортизация за ново оборудване
За 2010 г. има ускорена амортизация. За разлика от Section 179 (обяснена по-горе), можете да вземете на разход оборудването, дори ако вашият бизнес е на загуба за годината. Бонус амортизация се отнася само за нови съоръжения, и могат да бъдат взети като  допълнение към Section 179, ако активът може да се квалифицира и за двете обезщетения. Такива активи са сгради, машини, транспортни средства, обзавеждане и оборудване, както и нематериални активи”, като патенти, авторски права и програмни продукти. За съжаление, ако сте си купили парцел, той не отговаря на изискванията.
Фирмите, които са купили квалифицирано оборудване след 8 септември 2010 може да вземат 100% от разходите (стига да се пусне в употреба преди 1-ви януари 2012). Фирмите, които са закупили такива активи преди 8 септември 2010 може да вземат 50% от стойноста ( трябва да е пуснато в експлоатация преди 1-ви януари 2013).

Повече разходи за превозни средства

Американският закон „American Jobs Creation Act” (AJCA) от 2004 г. изяснява правилата за амортизация и бонус разходи за лични автомобили, венове, микробуси и камиони. Съгласно новия закон, лимита за амортизация на автомобилите през първата година беше увеличен с $ 8,000 или от $3,160 нарастна на $11,060. По този начин, ако закупите превозно средство на стойност $30,000  и ако започнете да го използвате във вашия бизнес до края на 2010 г., ще можете да приспаданете първата година амортизация на в размер на $11,060 за 2010 година. Като сравнение, ако покупката е направена след 1 януари 2011 г. можете да приспаднете само $3,060. Ако превозното средство се използва за бизнес и лични нужди, вашият счетоводител ще трябва да се изчисли процента, който е за бизнес употреба.

Изключване на печалбата от продажба на квалифицирани акции за малкия бизнес (Qualified Small Business Stock)
Преди приемането на закона “Recovery Act” през 2009, само 50% от печалбата при продажбата на квалифицирани акции, които сте притежавали за пет години, можеше да не се обложи с данъци.  “Recovery Act” от 2009 г. увеличи този процент на 75% за акции придобити след 17-ти февруари 2009 година и преди 1 януари 2011 година. Съгласно новия закон, процентът се увеличи до 100% от печалбата при продажбата на QSBS, премахна всички данъци върху капитала, ако са на лице следните обстоятелства:
1. Акциите са придобити между 27-ми септември 2010 г. и 31 декември 2010 г.
2. Акциите ще бъдат притежавани  за повече от 5 години,

3. Акциите са  издадени от C Corporation, която отговаря на различни допълнителни изисквания (годишни приходи под 50 милиона щатски долара).

***
IRS ЦИРКУЛЯР 230 ОПОВЕСТЯВАНЕ: За да се гарантира спазването на изискванията, наложени от Internal Revenue Service, Ви уведомяваме, че, доколкото настоящото съобщение (или прикачен файл) се свързва с данъчното законодателство, то не е подготвено (и не може да бъде доказателство):  (1) да се избегнат данъчни санкции по Кодекса за вътрешни приходи,  или (2) да насърчи, препоръча на други лица или  фирми, някаква сделка или факт, който е споменат тук (или в подобен прикачен файл).

IRS CIRCULAR 230 DISCLOSURE:  To ensure compliance with requirements imposed by the Internal Revenue Service, we inform you that, to the extent this communication (or any attachment) concerns any tax matter, it was not written to be (and may not be) relied upon to (1) avoid tax-related penalties under the Internal Revenue Code, or (2) promote, market or recommend to another party any transaction or matter addressed herein (or in any such attachment).

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...