Личният багаж на пътниците, пристигащи от САЩ в България

Кое „Да”? Кое „Не”?

Лятото е вече зад хълма, край горичката, по магистралата, направо пред прага ни! Самолетните билети – скъпи, нескъпи, са поръчани. Може пътуването да е с целия екип, може и самотен и щастлив да се виждаш вече с добър коняк до прозореца на самолета и усмихната стюардеса, готова да ти налее отново… Всичко е прекрасно! Но почакай! Има едно малко препятствие, което може да ти вгорчи живота…

Личният багаж на пътницитеСтегнал си багажа, готови са куфари и сакове да ги пуснеш да си пътуват в тяхните багажни отделения в „подземието на самолета”, нарамил си симпатичната си журналистическа чанта с четката за зъби, малко специални подъръци за специални хора и няколко броя на „Старт” да ги покажеш в махалата, да видят, че не само още четеме по български, но и вестници издаваме в Америката, и…

… Изведнаж в къщата ти нахълтват Пешо, Гошо, Марийка, Валя, Галя и Стоянка… Всичките усмихнати, радостни, щастливи, всичките с торбички, сакчета и шишенца, пакетчета и кошничики… И ти ги тикат в ръцете! За Там! За милите братчета и сестрички, за мама и тате, за децата!

Как да им откажеш? В куфарите вече всичко подредено и запечатано, измерено до грам по тежест. Ще трябва да шестваш по летището и из самолета накичен като коледна елха с пакети…

Само че вече не може така.

Трябва сериозно да обмислите с цялата тази компания, която радостно ви изпраща заедно със своите подаръци, за България.

Личният багаж на пътницитеИ да вземете решение какво да носите със себе си като ръчен багаж, защото той не може да бъде планина, още по-точно – какво може да внесете в България.. съгласно чл. 58, от ал.4 до ал.8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), чл. 51а от Правилника за прилагане на ЗДДС, чл. 41 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на системата на Общността за митнически осв…

Стоп! Заболя ли ви главата? Е, ние можем да ви помогнем в слчая. Ще изчетем докрай параграфите с риск нашите редакционни глави да се размътят, и ще ви кажем най-важното за СТОКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЛИЧНИЯ БАГАЖ НА ПЪТНИЦИ, ПРИСТИГАЩИ ОТ ТРЕТИ ЗА ЕС СТРАНИ!

А/ Ръчният ви багаж, независимо дали е ваш или го носите от друг за още по-друг човек, трябва да бъде съобразен с правилото да е „внос с нетърговски характер”. Това значи:

1. Да не ви уличат, че пренасяте подобни „подаръци” постоянно, да са само вещи необходими при пътуването или стоки за подръци.

2. Видът или количеството на стоките не са такива, че да предполагат внос с търговска цел.

3. Общата стойност на предметите, носени като ръчен багаж не може да надминава 300 евро или равностойността им в български лева за пътници, пресичащи сухопътни граници и 430 евро или равностойността им в български лева за морски и въздушни пътници.

4.Стойността на личния багаж на пътник, който се внася временно или повторно след неговия временен износ, и стойността на лекарствените продукти, необходими за лични нужди на пътника, се освобождават без да се вземат предвид определените парични прагове.

5. Освен стоки до посочените парични прагове, всеки пътник над 17 годишна възраст може да внесе и тютюневи изделия в следните количества:
    – 200 броя цигари за въздушните пътници и 40 броя за останалите пътници;Полети - митници
    – 50 броя пури за въздушните пътници и 10 броя за останалите;
    – 100 броя пурети за въздушните пътници и 20 броя за останалите;
    – 250 грама тютюн за пушене за въздушните пътници и 50 грама за останалите.

6.Внос на алкохол и алкохолни напитки:
    – общо 1 литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об.% или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об.% или повече;
    – общо 2 литра алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об.%;
    – общо 4 литра непенливо вино;
    – 16 литра бира.

Всяка комбинация от тютюневи изделия за всеки отделен пътник и всяка комбинация от алкохол и алкохолни напитки за всеки отделен пътник, с изключение на непенливо вино и бира, не може да надвишава 100 % от сбора на процентите, формирани от отделно допустимите количества.

Следва да отбележим, че по отношение на екипажите на транспортни средства, използвани за пътуване от трета страна или територия се прилагат намалени парични прагове и количествени лимити.

Освободен е вносът и на горивото за всяко отделно превозно средство на пътници, пристигащи от трета страна или територия, съдържащо се в стандартния резервоар, както и не повече от 10 литра гориво в преносим съд.

Паричните и количествените прагове се прилагат и в случаите, когато пътуването между държави-членки на ЕС включва преминаване транзит през територията на трета страна или започва от трета територия, освен в случаите, когато пътникът може да докаже, че транспортираните в багажа стоки са обложени с ДДС в държавата-членка където са придобити и не са обект на възстановяване на ДДС. Прелитане без кацане не се счита за транзит.

Ще бъдат облекчени правилата за пренасяне на течности в ръчния багаж на летищата в ЕС Пътниците на транзитни полети ще могат да пренасят в ръчния си багаж течности, ако те са закупени в безмитните магазини на летищата. За останалите пътници облекчените правила няма да важат.

През последните три години в ръчния багаж не можеше да има парфюми, шампоан, паста за зъби или всякаква бутилка с течност.

Сега алкохолни напитки и козметика, закупени в безмитни магазини в страни извън ЕС, може да бъдат пренасяни в ръчния багаж при прекачването на европейските летища. Стоките трябва да бъдат опаковани в специални пакети на магазините и трябва да се пази касовата бележка. Всички останали течности ще бъдат конфискувани.

Пълната отмяна на забраната за пренасяне на течности в страните от ЕС ще влезе в сила на 29 април 2013 година.

Александър Викторов

Данните за тази статия са взети от: Агенция “Митници

 

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...