Главната Прокуратура на щата Илиной предупреждава за измами

Български дни в Чикаго – пролет 2010
Семинар на тема „Практична информация за българите в Чикаго”

Сред гостите на пролетния фестивал Български Дни в Чикаго 2010, организиран от Българо-американската асоциация в Чикаго, беше г-жа Нети Ласко, координатор на програмата в помощ на имигрантите към офиса на Главния Прокурор на Илиной ( Attorney General).  Тя изнесе полезна информация и разпространи материали за правата на имигрантите търсещи съвет за визи, зелени карти и друг вид имиграционно-правни услуги.  
Г-жа Ласко заяви, че в имигрансктие среди има хора, които предлагат правни услуги без да са адвокати, а това е подсъдно.  Никой няма право да дава юридически съвети освен ако не е лицензиран адвокат.  Адвокатите са отговорни пред съответната дисциплинарна комисия и Върховен съд на щата, от който имат лиценз.  Статутът на адвокатите лицензирани в нашия щат може да бъде проверен в Комисията за Регистрация и Дисциплинарни Наказания на Адвокати (Illinois Attorney Registration and Disciplinary Commission – www.iardc.org).

По закона на нашия щат хора, които не са адвокати могат да получат разрешение за изпълнение на някои ограничени имиграционни услуги, но по строго определени правила.  Всеки човек, който предлага имиграционни услуги без да е лицензиран адвокат или представител на организация с нестопанска цел призната от Апелативния Имиграционен Борд (Board of Immigration Appeals) трябва да се регистрира като Лице Предлагащо Имиграционни Услуги („Immigration Services Provider”) с офиса на Главния Прокурор на щата Илиной и да представи документ, че има застраховка за професионални отговорност (malpractice insurance) или гаранционна полица.

В офиса на Лицето Предлагащо Имиграционни Услуги трябва да са сложени надписи на видно място на английски и на езиците, с които се работи. Надписите трябва да гласят, че Лицето Предлагащо Имиграционни Услуги не е адвокат и не може да дава съвет по правни въпроси. Също така, надписите трябва да изреждат цените за услугите и да съдържат изявление за правото на имигранта да анулира договора в срок от три дни след подписването му.       

Лицата Предлагащи Имиграционни Услуги:
•    Не могат да изискват повече от $5 на час за уроци по английски или курсове за гражданство;
•    Не могат да обещават специални  услуги чрез „връзки” с офиса за на Имиграционните служби в САЩ или други държавни агенции;
•    Не могат да откажат да върнат документи, които са били подготвени за клиента или платени от него при положение, че той ги изиска;
•    Трябва да осигурят договор на английски и на родния език на клиента, който обяснява предлаганите услуги и цени;
•    Трябва да връчат копие от подписания договор на клиента;
•    Не могат да удържат пари за неизпълнени услуги.

Договорът може да се анулира в рамките на 72 часа или 3 бизнес дни (като неделята не се включва в това число) след подписването му.  Процедурите за анулиране на договора трябва да са описани от Лицето Предлагащо Имиграционни Услуги в самия документ.
Не забравяйте: не подписвайте никакви документи без да ги разбирате напълно.

Лицата Предлагащи Имиграционни Услуги, които предлагат услуги свързани с попълване на имиграционни форми могат да изискват следните цени:
•         $10 за всяка попълнена имиграционна форма
•         $10 на страница за превод от чужд език на английски, където такъв превод е задължителен за попълването на имиграционите форми
•         $1 за нотариална заверка на иммиграционните форми
•         $3 за изпълнението на нужните процедури за добиване на документ необходим за попълването на имиграционните форми
•         Максимум от $75 за една завършена молба (независимо колко форми са включени в нея)

За всички останали услуги, Лицата Предлагащи Имиграционни Услуги не могат да изискват повече от $5 на четвърт час (или $20 на час).

Не забравяйте:

Нотариусите в Америка не са адвокати.  Нотариуси, счетоводители, туристически или застрахователни агенти не могат да съветват по имиграционни, семейно-правни или други юридически въпроси.  Само ако са регистрирани в офиса на Главния Прокурор като Лица Предлагащи Имиграционни Услуги (Immigration Service Providers) те могат да дават инструкции свързани с английски език, както и да помогнат с подготвянето на имиграционни форми, но без да дават правни съвети.
За да получите информация дали дадено лице предлагащо имиграционни услуги е регистрирано в офиса на Главната Прокуратура на Илинойс или за да подадете оплакване срещу такова лице, може да позвъните на телефон 800-386-5438 или да посетите тяхната уебстраница – www.IllinoisAttorneyGeneral.gov.  За информация и оплаквания срещу адвокати практикуващи в Илинойс, посетете www.iardc.org или позвънете на Комисията за Регистрация и Дисциплинарни Наказания на Адвокати  на телефон 312-565-2600 or 800-826-8625.

Информацията преведе и систематизира:
Адвокат Цветелина Бойновска, президент на Българо-американска асоциация, Чикаго
Май, 2010

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...