Генералното консулство на Република България в Чикаго информира

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Генералното консулство на Република България в Чикаго информира, че във връзка с предстоящото преминаване към издаването на българските лични документи от нов вид, считано от 15 февруари 2010 г. се преустановява временно приемането на заявления за издаване на български паспорти от сегашния образец!

Новият български паспортГенералното консулство ще  информира своевременно за стартирането на издаването на българските лични документи от новия вид.  
След 15 февруари, временно ще се приемат само заявления за издаване на лични карти и свидетелство за управление на МПС, но не и на паспорт.

Заявление за издаване на паспорт от стария вид може да бъде прието и след датата 15 февруари 2010 г., при възможност за получаване на пратката в МВнР преди 01 март 2010 г. и при следните условия:
 – лицето да заплати за услугата „транспортиране чрез DHL”;
– паспортната преписка да е пълна и правилно оформена, без да предполага недостатъци, предпоставящи нейното връщане;
– лицето да декларира, че при евентуални пропуски, непълноти /излизащи извън отговорността на МВнР/, предпоставящи нейното връщане, няма да има претенции относно невъзможността да му бъде издаден паспорт от стария вид;
– паспортната преписка да пристигне в МВнР не по-късно от 01 март 2010 г.

Издаването на временни паспорти за завръщане в Република България ще продължи по установения до сега ред.

Всички граждани, подали заявление за нов паспорт и получили отлагателно писмо от МВР поради недостатъци на снимки, липса на съпътстващи документи, адресна регистрация и др. следва да вземат мерки за правилно оформяне, съгласно нормативните изисквания и да предприемат действия за получаването им в Република България в срок до 01 март 2010 г. Ако в посочения срок не бъдат отстранени несъответствията в данните, преписките ще бъдат прекратени.

Няма задължение за преиздаване на лични документи, чиято валидност все още не е изтекла – издадените лични документи са валидни до изтичането на срока им!

БЪЛГАРСКО ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО

737 N. MICHIGAN, SUITE 2105, CHICAGO, IL. 60611
(Вход от Chicago Ave.)

Тел: 312 867 1904, 312 867 1905, Fax: 312 867 1906

Приемно време: Понеделник – Петък: 10.00 – 13.00 ч.

E-mail: genconsbul@sbcglobal.net       

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...