Слалом сред тесните вратички на кризата

Българо-Американската асоциация в ЧикагоПри две поредни организационни активности в края на миналата и в началото на 2010 година Българо-Американската асоциация в Чикаго и Бордът на директорите на организацията приеха, анализираха, разкритикуваха пропуските и утвърдиха положителните тенденции в досегашната работа, както и новия годишен план за всички дейности.

Разгледани бяха предложения за повече практическа работа в интерес на информираността и възможностите при все още трудната адаптация в бавно отминаващия спазъм на световната икономика.  Емблематичната вече проява на Асоциацията – „Български дни в Чикаго” през пролетта ще бъде изцяло посветена на проблемите с жилищната собственост, трудовата заетост и здравното осигуряване на нашите сънародници – в САЩ и в България. Сега и на двете места вървят мъчителни здравни реформи. Асоциацията ще публикува в българските чикагски медии напредъка, който постигат съответните институции в САЩ и България, както и времето и мястото, където БАА и българите в Чикаго ще могат  да се срещат и обсъждат проблемите. По принцип това може да става през цялата година, но месеците май и октомври са вече познати като най-доброто време за такива контакти.

Членовете на борда на директорите към БАА защитиха своите планове относно обязаностите си в своите ресори през новата 2010-та година. Очакват се в най-скоро време да бъдат публикуви материали, третиращи състоянието на българаската общност в Чикаго и САЩ, както и един обстоен преглед – „Предизвикателствата  пред българската общност в Чикаго”, който трябва да даде обобщена представа за интеграционните процеси, протичащи сред нашата общност в американска среда.

„Старт Чикаго”

 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...