Воля

ВОЛЯТА Е СИЛА
Който иска може. Разбира се, когато иска неща, които могат да се получат със средствата, които човек разполага, защото можете да поискате Луната, което не значи, че ще я получите. Целта към която се стремите е магнит за волята. Волята образно казано е като мощен снаряд, който взривява препятствията. Както с постоянен и добре избран спорт, силите и гъвкавостта на тялото се увеличават до неимоверност. Същото е и за душевните сили. Искате ли да владеете себе си и другите, научете се да искате. Няма нищо невъзможно-пътища има за навсякъде. Волята е сила, която командва всички други сили. Непреклонната воля надделява над всичко, даже над времето. Постоянната, непреклонната воля преобразува навици, налага нови открития и даже основава религии. Разпространявате ли някоя според Вас полезна идея не се отчайвайте.

Отдайте и се, пропагандирайте я. Ще умрете може би, преди тя да възтържествува, но Вашите усилия няма да пропаднат. Философите, мислителите и писателите от всички времена признават голямата сила на волята. Няма велик човек, който да не е имал силна воля. Ако не подкрепите  усилията си с силна воля, нищо няма да постигнете.
Какво е воля? Тя се смесва много често с ината и грубостта. Това са два недостатъка много различни от нея. Грубият и инатчията не могат да се владеят, да обмислят постъпките си, да работят с план. Тяхната воля е разпокъсана и не се подчинява на никакъв закон. Тя изчезва бързо, както се и появява.

КАК СЕ ПРИДОБИВА ВОЛЯ?
Волята е сила, само когато е настойчива и независима, само когато се проявява равномерно и без прекъсване. Волята не трябва да произлиза от временни обстоятелства. Волята не е природна дарба. Тя се придобива като всяко друго качество, както учтивостта, личната хигиена. Кажете си, че искате да имате воля. Използвайте самовнушението, защото само то е способно да изменя характера и темперамента. Изберете си един час от деня и го посветете в съзерцание на волята. Далече от хорския шум и глъч, постарайте се да мислите все върху волята, да я разберете, да я определите, защото волята не е нищо друго, освен силата, чрез която се решаваме или не да направим нещо. Чувствата Ви имат водеща роля при появата, проявата и развитието на волята. От Вас зависи да използвате правилно тези чувства. Амбицията, приятелството, гордостта, омразата Ви карат често да взимате решения, за да угодите на известна личност, да покажете почит, да спечелите облаги, да надминете някой конкурент, да победите враждебното настроение на някого си, да съкрушите неприятеля си или да откриете някоя измама. Ето защо изпълнявайте решенията си, само след като ги подложите на изпитание. Волята ще Ви помогне за прилагането на решенията Ви, като ги направи по-спокойни и не им позволи да се отклонят или спрат на средата на пътя към целта.

ПРАКТИЧЕСКИ НАЧИНИ
Припомняйте си винаги, че е хубаво, че е възвишено да работиш за близките си. Постоянството и смелостта са велики човешки добродетели. Волята Ви ще се усилва пропорционално с развитието на тези благородни чувства. Волята ще направи труда Ви привлекателен и ще позволи да изпълните проекта си бързо и според желанието Ви. Понякога сте длъжни да търпите забележки и съвети от хора по-глупави от Вас. За да не се превърнете в смирен производствен инструмент, не навеждайте глава пред игото на нуждата за един нищожен залък хляб. Волята ще Ви помогне в търсенето на изход и подобрение на съдбата Ви. Стремежът към по-доброто ще оживи инициативата и деятелността у Вас. Направлявана от разума, въодушевената Ви воля ще Ви спаси от робството. Постарайте се да премахнете причините на естествената си неподвижност. Наложете си определени, лесно изпълними задължения.
Например:
Ставам точно в 6 часа. При всичко, че и най-дребните наглед усилия възпитават волята, пак е нужно взетите решения да се изпълняват до край, ако искаме волята да е калена. Спрете ли се на средата, отложите ли изпълнението за по-късно, резултатът ще бъде плачевен. Вземете примерно една книга и си кажете, че всеки ден 30минути ще заучавате някакъв език или наука, която ще Ви е от полза. Ще излизам всяка вечер в 8 за час независимо от времето какво е на чист въздух. Измисляйте си сами задачите,те ще имат голямо влияние за усъвършенстване на волята Ви. Ще забравите какво е нерешителност и мързел. Няма да сте нехайни, когато вършите важни дела, от които зависи съдбата Ви.
Волята Ви е твърда, бодра, действена. Тя ще Ви ръководи, ще Ви помага, като побеждава препятствията.
           
Кръстев – Чайковски

You may also like...