Самоувереност

Хей Врабче, започни да крачиш!

С  А  М  О  У  В  Е  Р  Е  Н  О  С  Т   № 1

ЩАСТИЕТО НЕ ИДВА САМО, ТРЯБВА ДА ИДЕМ ПРИ НЕГО.

КАК СЕ ДОБИВА САМОУВЕРЕНОСТ?
    Малцина са хората, които са успя ли в живота, а това се дължи на обстоятелството, че мнозина, които имат дарби и биха могли да напреднат, не се стараят да използват тези свои дарби. Самоувереността е първото качество, което трябва да добиете. Да вярвате в звездата си, да гледате смело на бъдещето, като вярвате, че то Ви дължи всички блага с които награждава успелите е едно важно условие за успех. Ако се смятате за по-долен от другите, Вие сте загубени! Ще търпите влиянието на хора, които имат интерес да Ви държат в подчинение, ще им се покорявате, ще бъдете маша в ръцете им и ще вегетирате в зле платени и безперспективни служби.

КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ ДОСТОЙНО?
       Най-големият неприятел на самоувереността е нерешителността! Тя е морална болест, от която всячески трябва да се освободите. Този недъг парализира най-добрите подбуди, задушава в зародиш най-смелите начинания, счупва крилете на всеки “полет”. Трябва да се борите със всички сили против такова състояние на духа. Дружете, колко е възможно повече, с хора, за които този недъг е нещо непонятно. Дружете със самоуверени, непоколебими, решителни хора, които не знаят, какво е свенливост и нерешителност. От влиянието на примерите Вие, полека-лека, лесно ще се промените и ще заприличате на тях.

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ДА СЕ ИЗРАЗЯВА ДОБРЕ!
      Неумелото възпитание или атавизма е причината да притежаваме печалната слава и слабост да се прекланяме пред външността. Ние сме идолопоклонници и поддържаме кумирите. Често уважаваме, благовеем, даже пред неодушевени предмети. Не влизаме по еднакъв начин в някоя селска кръчма, в приемната на фирма и в кабинета на министър. Старайте се да се освободите от това смешно чувство. Не се оставяйте да Ви обаят бижутата, дворецът на интриганта, автомобилът на авантюриста. Поставяйте хората и нещата на местата им! Това ще Ви направи по-смели, по-решителни. Не трябва да приемате чуждите мнения готови. Пазете се от многоглаголства в разговори. Зад това обикновено се крие не много голям ум. Погледнете зад гръмките фрази. Обикновено зад тях се крият жалки апетити. Не се доверявайте лесно. Схванете първо, каква цел гони този, който Ви говори. Мислете сами. Добротата и честността трябва да уважавате. Останалото според заслугата. Одобрявайте, презирайте или не зачитайте след като внимателно, безпристрастно  и проницателно изучите. Едно нещо трябва постоянно да преповтаряте, без да Ви омръзне, а то е, че хората са равни.
      Не вярвайте, че само защото някой си носи нашивки или корона е нещо повече от Вас. Колебливото и затруднено говорене, неувереното държане не могат да убедят. Трябва решителност, ловкост, умение да се държим в света, за да убедим, за да получим каквото желаем.

ИЗКУСТВОТО ДА ГОВОРИМ
      Един умен човек може да бъде пренебрегван в обществото, само защото не знае как да се държи и говори. А говоренето се добива с упражнения и то ако притежавате вече достатъчно количество думи, изрази и добре построени фрази за това. Когато умът Ви се обогати и мисълта “окърши” и попълни с хубави изрази и синоними, тя ще се изразява без колебание и ще предава най-тънките отсенки на ума Ви. Като обогатите паметта си с думи, почнете да се упражнявате да говорите. Спрете се на някоя интересна фраза прочетена някъде и говорете върху нея. Кажете, какви мисли Ви навява тя. Не се преструвайте, за да се харесате някому. Не декламирайте, говорете си естествено. Говорете кратко, сбито, изразително и просто. Не употребявайте много префинени думи, нито много просташки. Използвайте елегантни и красиви изрази, когато сте в общество и кратък, точен език, когато говорите по работа. Този, който умее да говори, е много по-самоуверен от онзи, който не умее. Даже да нямате ораторска дарба с времето все пак ще се научите да говорите добре, стига да се постараете. Когато говорите, трябва да се стараете да създавате, а не да повтаряте чужди мисли и фрази. Работете, учете. Имайте вяра в себе си. Това ще Ви помогне да Ви вярват, ще Ви се доверят и ще Ви изберат за водач.

Кръстев – Чайковски


Търсим издател и спонсори за отпечатване на книжката “Хей Врабче, започни да крачиш”. E-mail: excellencyos@abv.bg 

 

 

You may also like...