Гражданомер – тестове по основните граждански и политически права

„Гражданомер” е  интерактивна интернет страница, свързана с основните граждански и политически права, гарантирани от българското законодателство. Под формата на поредица от тестове, всеки, който има желание,  може да провери наясно ли е как функционират институциите у нас, знае ли какви са правомощията на президента, министър-председателя и народните представители, познава ли механизмите на съдебната власт, формите на гражданско участие в изработването на публични политики, правата и задълженията си като избирател…

Попълнилите тестовете ще виждат както собствените си резултати, така и верните отговори на въпросите, които са сбъркали.

Въпросите са  ….. и са разделени в пет групи – демократични принципи, институции, местна власт, защита на гражданите, избори и избирателни права.

Само един е верният отговор, който се избира измежду няколко  посочени.

На въпросите трябва да се отговори за определено време. Ако потребителят не успее да се справи в определения срок, отговорите се приемат за грешни.

През сериозната материя на конституционните ни права и задължения ни превежда едно симпатично човече, което кръстихме Гражданко.

Гражданко влиза в различни роли- кмет, депутат, гласоподавател, дипломант или накратко – гражданин, който иска, може и трябва да управлява и променя живота си и този на страната си. Гражданко е авторска заслуга на карикатуриста Ивайло Нинов, специално създаден за проекта герой.

Целта на проекта е да измери равнището на знанията на хората за техните граждански права и да засили желанието им за активно участие в процеса на вземане на решения. Получените данни за степента на познаване на функционирането на управлението и възможностите гражданите да влияят върху националните и местни политики ще станат основа за бъдещи проекти за повишаване на информираността и гражданско образование.

Проектът е насочен към активните хора, които получават информация и знания от интернет. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа.


Българите, живеещи в Германия, са проявили най- голям интерес към тестовете на Grajdanomer.bg. Това показват междинните резултати четири месеца след старта на онлайн инструмента, който проверява знанията ни за правата и задълженията ни като граждани на България.

Въпросите са 106 ,разделени са в 5 теста и ще ви  отнеме не повече от 20 минути, за да проверите доколко познавате Конституцията и най- важните закони в страната ни. За да сте добър гражданин, за да изисквате и да отстоявате правата си, за да знаете кой е отговорен и кого да критикувате, трябва да сте информиран. С  Grajdanomer.bg се забавлявате, проверявате знанията си и попълвате пропуските си. Има какво да научите, защото отговорите на някои въпроси ще ви изненадат.

И не казвайте – това не ме интересува, защото живея далече.  Убедени сме, че винаги в сърцето си носите късче от родината и щом четете този текст не сте безразличен за това какво се случва в България.

Като символ на добрия гражданин избрахме чаровния Гражданко, който ще ви преведе през въпросите и ще ви поздравява, ако постигнете високи резултати. Ако имате грешки, ще ви посочва верния отговор.

Ако сте добър гражданин, ще бъдете удостоен с диплома.Предизвикваме ви!

А как се справиха други досега?

Най- добри познания сънародниците ни, живеещи извън страната, имат за въпросите, свързани с тестовете „Защита на гражданите” и „Местна власт”.

Пропуските им са най-много при  въпросите за „Институциите”, което може да се обясни с това, че по-рядко се налага да се обръщат към тях, да се редят на опашки и да спорят с чиновници.

А ето и  въпросът, затруднил най-много хора? – „Кой осъществява обществения ред и националната сигурност в страната?”. Знаете ли верния отговор? Проверете!

Очакваме Ви на Grajdanomer.bg!

Jeni Pavlova

schoolofpolitics.org

You may also like...