В памет на д-р Виолета Симов – Динев

На 24 август, 2015, в Българската Православна Църква „Света София”, Дес Плейнс, Чикаго, отец Грую Цонков  отслужи заупокойна молитва и панихида по повод 40 дни от кончината на д-р Виолета Симов – Динев.

Нашата Православна вяра крепи в душите ни дълбоката надежда, че физическата раздяла с нашите близки и любими хора в земния ни път не прекратява душевната ни близост едни с други. Една от възможностите ни да съхраним нашата обич и сърдечна близост се осъществява и във всеки молитвен помен, който правим за тях и техните дела.

Иисус Христос, нашият Спасител, свидетелствува с думите Си, че Бог е Един – и за тези, които са още на Земята и за тези, които се представят за вечен живот. За Него всички са живи. Така и нашето общение е винаги живо в  Бога.

Четиридесетият ден е особен ден за душата на физически разделените от нас близки хора. В този ден Бог отсъжда къде ще обитава душата му до Второто пришествие. Затова и тогава ние се събираме в нашите църкви  за да спомним живота и делата им и да ги удостоим още веднаж с нашата подкрепа.

д-р Виолета Симов - Динев

д-р Виолета Симов – Динев

Динко Динев, съпругът на д-р Вили, благодари на дошлия на Помена народ, който добре познаваше, обичаше и винаги ще обича незабравимата, усмихната българка, подаваща ръка за помощ всекиму, комуто трябва – близък, познат или абсолютно непознат… Тъгата стягаше сърцето му и думите му бяха горчиви, но и силни и горещи, достойни за Човека, с когото се прощавахме.Той каза и много от това, което ние също искаме да кажем:  да, Вили беше в сърцата ни, сега е отново там, заедно с вечния спомен за нейната доброта и човечнност!  Динев благодари  на всички, които бяхме нейни приятели и сме я подкрепяли, благодари на Църквата, за която, и с която,  тя извърши много хуманни постъпки… Д-р Вили наистина беше прекрасен човек и двамата с него сториха много добри дела за нашата общност в Чикаго, за Вярата, за Българското, за Човешкото.

Добрите думи се носеха в тъжната зала на Храма, но и обляна от възкръсналите някак си, в днешния ни суров и много често враждебен свят, Доброта и Любов към Човека…  „Бях щастлива да я познавам – каза Звезделина Ковачева, – тя ме учеше с делата си да ръзсъждавам, да правя нещо и за другите, не само да мисля за себе си…  Вярвам, че един ден ще се срещнем отново”. „Виолета остава за мен винаги като  Човекът с голямо сърце, който се раздаваше за хората, тя направи нашия свят, или поне нас, българите в Чикаго, по-човечни, по-добри” – каза и съпругът й Иван Ковачев.

На помена присъстваше и Генералният консул на Република България, г-н Симеон Стоилов, който подчерта своите впечатления от личността на тази българска лекарка, ползваща се с огромен авторитет сред своите колеги в уникалната мултиетническа среда на САЩ , както и ролята на д-р Виолета Симов-Динев за просперитета на Българската общност в Чикаго.

Свята и достолепна бе заупокойната молитва и панихидата, с които  отец Грую Цонков и бългтарите от Чикаго изпратихме д-р Виолета Симов – Динев  там, където „няма ни болка, ни скръб, ни стенания и животът е вечен!”

Свещенослужителят на Българския Православен Храм „Света София”, отец Грую Цонков се познава с нея още от 1993 година. В разговора ни той изтъкна огромния – и материален и духовен принос на д-р Вили за създаването и укрепване на българската църква и духовност, на българската общност в Чикаго. За него тя остава завинаги като „Добрият човек в Чикаго, в САЩ, България и Света, винаги готов да се отзове и стори добро. Протягала е ръка за помощ на стотици хора – и в здравен и в житейски план. Тя е „Ангел- пазител” на нашата църква „Света София”. Сега е нашият застъпник и закрилник и пред Всевишния!”.

… Беше Ден, в който Храмът бе осветен ярко от пламтящите огънчета на свещите, посветени на д-р Вили, залата в църковния комплекс – отрупана с цветя, жито, хляб и вино, а сърцата ни сменяха много пъти пулса – от тъгата, че д-р Вили не е сред нас до горещата вяра, че тя е пак с нас в Бога, от Чийто чертози ни вижда и пак ще се опитва да ни прави по-добри!

 

Климент Величков

„България Сега”, Чикаго

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...