Призьорите в класацията за успешни служби по търговско-икономически въпроси СТИВ-2013

На тържествена церемония в БТПП бяха отличени най-активните служби по търговско-икономически въпроси (СТИВ) за 2013.
Голямата награда – бронзова статуетка „ХЕРМЕС” и грамота  получи българската служба по търговско-икономически въпроси (СТИВ) във Федерална Република Германия.

Тази служба СТИВ зае първо място в класацията с безспорни резултати за 2013 г. Отличието е за увеличаване на българския износ, положително изменение на инвестициите и на привлечените чужди туристи в България, за активна работа с българския бизнес и съдействие за постигане целите и задачите на БТПП“. Наградата връчи доц. Даниела Бобева – зам.–министър председател по икономическото развитие на Република България в оставка.

Наградата за второ място – Почетен диплом,  получи СТИВ в Социалистическа република Виетнам.

На трето място с Почетен диплом  бе наградена службата СТИВ в Украйна.

Награди получиха и още 3 служби СТИВ, номинирани в класацията тази година – Служба по търговско-икономически въпроси в Беларус, Служба по търговско-икономически въпроси в Гърция, Служба по търговско-икономически въпроси в Ливан.

В церемонията участваха и зам.- министрите на икономиката и енергетиката в оставка Красин Димитров и на външните работи Ангел Величков, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Светослав Младенов.

БТПП съвместно с Министерството на икономиката и енергетиката утвърди подхода за номиниране и награждаване на СТИВ.

Призьорите в класацията за успешни служби по търговско-икономически въпроси СТИВ-2013

Критериите, по които са номинирани СТИВ-службите са еднакви за всички и са следните:

1. Износ, инвестиции и туристи, в т.ч.:
∙ Дял на българския износ за съответната държава в общия износ на страните със СТИВ през 2013г.
∙ Увеличение на износа през 2013 г. спрямо 2012 г.
∙ Увеличение на инвестициите през 2013 г. спрямо 2012 г.
∙ Увеличение на туристите през 2013 г. спрямо 2012 г.

2. Активна работа с БТПП и българския бизнес (предоставяне и разпространяване на бизнес информация, съдействие при бизнес посещения в съответната държава, организиране на бизнес форуми и срещи, съдействие при набиране на участници в изложения в България)

3. Тежест в класацията оказва и цялостната оценка за дейността на СТИВ от МИЕ

Въз основа на тези критерии са номинирани 6-те търговски служби, които бяха отличени – Беларус, Виетнам, Германия, Гърция, Ливан, Украйна.

Ива Иванова
Експерт Връзки с обществеността
Българска търговско-промишлена палата

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...