“Национален съвет на българите, живеещи извън България” – дебат в София през декември

Тази публикация съдържа писмо на г-жа Мария Цанкова, член на Комисията по българско гражданство и българи в чужбина към Президентството на Р. България, до представители на българските общности зад граница. Както и въпроси за готвена дискусия на тема “Национален съвет на българите, живеещи извън България”. От писмото на г-жа Цанкова се вижда, че вероятно на 21 или 22 декември т.г. в София, в сградата на парламента, ще бъде организиран дебат, за който от президентството се надяват, че в него ще успеят да участват възможно повече представители на българските общности зад граница.
——————————————–

Седмица след изпращането на писмото за възможността да се срещнем на втора конференция на българите зад граница, изразявам благодарност към всички, които отговориха. Поради краткото време до Коледните празници мнозина от вас няма да могат да планират идване в България. След като обсъдихме с г-жа Попова пристигналите от българските общности писма, преценихме, че, за съжаление, през декември не е възможно осъществяването на конференция в мащабния формат от Брюксел.  Но проблемът за формиране на Национален съвет на българите в чужбина стои и няма основания да се отлага дискусията по него. Ето защо потвърждаваме намерението да организираме първи дебат по темата, вероятно на 21 или 22 декември т.г., в сградата на Парламента, с участието на представители и на всички ангажирани български власти и институции. От изключително значение ще бъде представителството на българските общности, разчитаме да има колкото се може повече участници от общности, сдружения и професионални формации зад граница. Важно е дискусията да започне, защото темите са не една и две, и най-вероятно ще се нуждаем от серия обсъждания. Вицепрезидентът смята, че е реално да мислим за втора голяма конференция през февруари 2014 г.

Онези от вас, които бъдат в България в дните преди Коледните празници, са поканени за участие в дискусията. Ще информирам своевременно за датите, мястото и регламента, щом бъдат уточнени.  Онези, които няма да могат да присъстват лично, могат да помогнат на предстоящия дебат със своето мнение и коментари.
Прилагам в отделен файл общо формулирани въпроси по темите на дискусията, много разчитаме на вашите отговори. Ще бъда човекът за контакт по всички ваши питания, можете да се обръщате към мен чрез мейл, както и по телефон – 00359 2 9239338, 00359 889 314792.
 
Мария Цанкова,
Комисия по българско гражданство и българи в чужбина към Президентството на Р. България

———————————————————————————–

ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯТА НА ТЕМА „НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ“

Законът предвижда 5 от членовете на 9-членния Национален съвет да бъдат представители на българските общности зад граница. Смятате ли, че законът трябва да промени от гледна точка на броя и съотношението на членовете в бъдещия Национален съвет?

На какви критерии трябва да бъде подчинен изборът на представители на българските общности в чужбина?

Кой трябва да ги излъчи?

Как следва да бъде осъществен този избор?

Какъв да е балансът на представителство – по географски, исторически или друг признак?

Къде да бъде структуриран Националният съвет, с оглед независимостта му от политическата конюнктура?

Други коментари.

Припомням решенията от приетия на конференцията в Брюксел през 2012 г. Меморандум, които са свързани с темата за институционалното представителство на българите в чужбина:

– Инициирането на дебат за провеждането на избори за легитимни и представителни редовни Обществени съвети по държави, със статут на консултативни органи към дипломатическите представителства;

– Създаването на реално действащ изборен национален представителен орган – Национален съвет на българите в чужбина, съставен преобладаващо /минимум 4/5/ от представители на българите зад граница,  представители на  администрацията на българското президентство, излъчени от парламента депутати и представители на изпълнителната власт;

– Създаване на глобална организация на всички българи по света като постоянно действащ орган.


Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...