Контрол на заразните заболявания за бежанците от Сирия

В парламентарната комисия по “Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните” се състоя изслушване на д-р Спренгер, директор на Европейската комисия за контрол на заразните заболявания във връзка с епидемичната обстановка в страните членки. Бяха представени последните данни за повишената заболеваемост от морбили, полиомиелит (детски паралич) и легионела. Д-р Спренгер коментира и сериозната загриженост на комисията по отношение на нарастващата антибиотична резистентност и липсата на нови антибиотици, които да гарантират ефективно лечение.

Д-р Антония Първанова зададе въпрос, свързан със застрашително нарастващия брой сирийски бежанци на територията на България и миграцията им към останалите страни членки на ЕС.

Българският евродепутат подчерта, че голяма част от бежанците са жени и деца с лош здравословен статус и неясни данни по отношение на проведените имунизации. Д-р Първанова наблегна на опасността от разпространение на инфекциозни заболявания, особено от новопоявилите се огнища на разпространение на детски паралич в страните от Близкия Изток, включително Израел. Българският евродепутат попита за мерките за наблюдение, които са предприети от комисията. Тя обърна внимание на необходимостта от спешни консултации с националните правителства и координирани действия на територията на ЕС, с цел локализиране на потенциален риск от заразни заболявания, предприемане на мерки за предпазване на европейските граждани и система за бързо реагиране при наличие на епидемичен взрив, особено от заболявания, които са слабо разпространени в Европа и могат да изложат населението на сериозна опасност.

Д-р Спренгер изрази сериозната загриженост на Комисията във връзка с нарастващата вълна сирийски бежанци и заяви, че Европейската комисия за контрол на заразните заболявания следи с тревога епидемичната обстановка и предприема мерки за спешна реакция при необходимост. Предстоят консултации с министерствата на здравеопазването.

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...