Четвърта поредна неформална среща на българските организации с идеална цел в Чикаго

За първи път съвместно с българските комерсиални организации в Чикаго.

Събота, 1 юни 2013 тодина, БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец“

на тема „ЕКСПОРТ НА ИМИГРАЦИОННИ ЦЕННОСТИ“ (Имигрантите – производителна сила)

Втори етап от развитието на Българската общност в Чикаго – 2013 -2020 година.
 
І. Програма
13.00. Дискусионно фоайе
14.00. Откриване на срещата
14.05. Цел на срещата
14.10. Организация и технология на срещата
14.15. Позиции по темата
15.30. Дискусии по темата
17.00. Индивидуални дискусии
17.30 Край на срещата
 

ІІ. Помощни звена
1. Управление – Кина Бъговска
2. Модератор – Динко Динев
3. Технология – Никола Чаракчиев
4. Организация – Цветелина Бойновска
5. Протокол – Петранка Стаматова
6. Медии – Климент Величков
7. Архив – Елена Табакова
8. Вкус – Илина Сиракова
9. Енергия – Димитър Чалъков
 
ІІІ. Регламенти
1. Време за съобщаване на позиция – 5 минути
2. Време за дискусия – 5 минути
3. Начало за ранжиране на време за позиция – 13.00 часа на 1 юни 2013
4. Регламент за участие и аранжировка на „Българският вкус в Чикаго“ – от 13 до 16 часа на 1 юни 2013 година в малката зала на БПЦ.
5. Регламент за участие – авторитетни организации с идеална цел, комерсиални компании и индивидуални участници с идеи и практики за просперитета на българите в Чикаго и България
6. Захранване на събитието с изкуствена (финансова) енергия – до 17.30 часа на 1 юни 2013 година
7. Регламент за пета неформална среща на българските организации с идеална цел в Чикаго
8. Комуникации – bulgarian_american@hotmail.com и телефони 773-517-2142 и 224-678-2021.

Bulgarian American Association

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...