ВТОРИ ЕТАП НА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ЧИКАГО

„БЪЛГАРСКАТА ИМИГРАЦИЯ – СИНТЕЗАТОР НА ЦЕННОСТИ“
2013-2023 ГОДИНА

В началото на двадесет и първи век Българо-Американска Асоциация се опита да прогнозира развитието на Българската общност в Чикаго през т. н.  „Пети период на българската имиграция в САЩ“.

През 2002 година беше формулиран само Първия етап от развитието на общността за периода 2000-2015 година. Целта на първия етап беше определен като „Адаптациа на българите към американските стандарти на живот“. Към 2012 година завърши успешно и предсрочно този етап и в Чикаго се формираха основните структурно определящи звена, които оформят една общност: Организации с идеална цел, медии, училища, църкви и т. н. От 2013 година започна да функционира Втория етап от развитието на Българската имиграция с главна цел „Българската общност – синтезатор на ценности“.

Откриването на Втория етап от развитието на българската общност ще бъде дискутирано на „Четвърта поредна годишна среща на Организациите с идеална цел в Чикаго“, която ще се състои на 1 юни 2013 година от 13 до 17 часа в БПЦ „Свети Инан Рилски – Чудотворец“. На срещата са поканени авторитетни организации с идеална цел, комерсиални компании и индивидуални участници с идеи и практики за просперитета на българите в Чикаго и България. Всеки българин може в продължение на няколко минути да представи свои оригинален продукт, който може да се мултиплицира и експортира до българите по света. Като пример за такъв продукт ще посочим „Фестивал Български дни в Чикаго“, „Пиано фестивал“, „На мегдана“ и други. Свои оригинални продукти могат да представят транспортни компании, църкви, училища, дипломатически служби, научни центрове, адвокатски кантори, преводачески бюра и други институции.
Вторият етап от развитието на българската общност е „Неофициален конкурс за индивидуалните възможности и приноси на българите в Чикаго“.
 
Никола Чаракчиев
Български научен център – Чикаго

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...