ДО ПОСОЛСТВОТО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В Р БЪЛГАРИЯ

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ
От политическа партия „Другата България”

Уважаеми госпожи и господа,

Като председател на Политическа партия „Другата България” – партията на българските имигранти, асоцииран член на АЛДЕ, бих искал да изразя сериозното безпокойство на партийното ръководство и на хилядите ни привърженици във Великобритания  по повод изострящата се публична кампания, нагнетяваща напрежение и нетолерантност към българите, вече пребиваващи във Вашата страна и тези, които евентуално биха решили да се възползват от предстоящото отпадане на ограниченията на британския трудов пазар за българите.

Ние отчитаме, че на този етап няма обективна индикация, че се готви официален документ на британското правителство, в който да се използват дискриминационни или други неприемливи квалификации и мерки по отношение на българите. Съзнаваме, че засега се наблюдава активност на определени политици, които не представляват правителството, на медии, на определени обществени групи.

Все пак, трябва да констатираме и да изразим нарастващата тревога на вашите сънародници, отразени в увеличаването на броя на конкретните, резонни по наша преценка оплаквания и недоволство на български граждани по отношение на това как те се третират във Великобритания. Например, дългите срокове за издаване на разрешителни за работа на българските граждани, които имат това право и днес, дори в рамките на съществуващите ограничения, но администрацията във Великобритания продължава да се бави с издаването на тези разрешителни, което създава проблем на нашите сънародници. Постъпват и редица предложения относно подобряването на информационното обезпечаване на сайта на граничната агенция на Обединеното кралство, която отговаря за решаването на тези проблеми, за да могат българите, техните работодатели да знаят какво точно се очаква от тях, за да могат тези работни разрешителни да се получават в много по-кратки от настоящите срокове. Трябва да отбележим и трудностите, които българските студенти срещат с изваждането на техните работни карти. Ние настояваме българските студенти да получат право да кандидатстват за разрешителни за работа преди момента, в който стъпят на британска земя и започнат своето обучение, тоест в момента, в който те получат от университета си уведомление, че са приети да учат. Още докато са в България, те да могат да си подават документите, за да може в момента, в който започне учебната година и те пристигнат във Великобритания, да могат да ползват правото си на до 20 часа на седмица работа, което, от една страна, им дава възможност законно да работят и да печелят, но от друга страна, им помага да изпълнят своя задължителен трудов стаж, който се изисква за много специалности, които се следват от български студенти.

Ние се надяваме, уважаеми госпожи и господа, британското правителство да не предприема и да не поощрява действия, които нарушават законите на ЕС и са в разрез дори със законите на Великобритания, действия, които унижават достойнството и доброто име на България и българите.

Ние се отнасяме с разбиране към страховете на част от британските граждани, но смятаме, поне по отношение на България, че тези страховете драматично се преувеличават. Няма вълна на имигранти, има един относително нисък брой хора, повечето от които са намерили законна трудова реализация или просто посещават Великобритания. Няма и не може да се очаква голяма вълна на хора, които ще дойдат във Великобритания след 1 януари 2014-а, поради простата причина, че българите разбират, че възможностите за работа и социални помощи са твърде ограничени тук предвид кризата, която изживява Великобритания и поради факта, че повечето хора, които са имали възможност да намерят работа, вече са я намерили тук, независимо от съществуващите ограничения.

Ние ползваме статистика, която се предоставя от британските институции. В един заслужаващ доверие доклад се говори, че около 52 000-53 000 българи, които не са граждани на Обединеното кралство, работят понастоящем във Великобритания. Това е изключително ниска цифра. Тя въобще не може да представлява притеснение за който и да е трудов пазар. Що се отнася до ситуацията след 1 януари 2014 година, можем да направим сравнение с Ирландия – държава със сходно географско положение, със сходна трудово-правна ситуация, която вече премахна своите ограничения за българите. Само нови 380 българи са потърсили работа в Ирландия след премахването на ограниченията. Дори Великобритания да е малко по-привлекателно от Ирландия, в никакъв случай ние не очакваме това стълпотворение, за което определени, недобросъвестни кръгове говорят в своите медийни изяви.

Ние разчитаме, че британското правителство, ако реши, да направи информационна кампания по повод на промените в трудовия пазар след 1 януари 2014 година, включително и в България, да очертае обективно, пълно и добросъвестно какви са правата и ограниченията във всички аспекти на пребиваването на българите – кои могат да работят, какви са необходимите документи, какви са сроковете за тяхното издаване, какъв е достъпът до националната здравна система на Великобритания според европейското и британското законодателство, какъв е достъпът до социалните помощи и така нататък. Такъв тип информационен документ, който няма нищо общо с негативна кампания, би бил полезен за всички страни.

Припомняме, че партия „Другата България” полага грижи както за българите в чужбина, така и за английски граждани, пребиваващи на територията на България. 

Ще бъдем релевантно критични към българските организации, ако те  третират по неравностоен начин граждани на Великобритания.
Уважаеми госпожи и господа, разчитаме, че ще възприемете нашата декларация като израз на искрена загриженост за укрепването на добрите отношения между нашите държави и народи.

С уважение:
Божидар Томалевски
Председател ПП “другата България”               

01.02.2013 година
София

Изтегли PDF

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...