Кой отново ще определя съдбата на българите зад граница!?

Вицепрезидента на Република България, г-жа Маргарита Попова и депутатът от Европейския парламент, Емил Стоянов организират конференция в Брюксел, през месец ноември. На нея ще бъде обсъдена политиките за българите в чужбина, които ще залегнат в „Стратегията за българите в чужбина”.

Позиция на ПП „Другата България”

Партия „Другата България” поздравява госпожа Маргарита Попова за интереса, който проявява към българите в чужбина. Надяваме се искрено, че институцията предприема действия съгласно  чл. 26 (1) от Конституцията „Гражданите на Република България където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция”.
 
От Президентството няма ясна информация за предстоящата конференция в Брюксел.
 
Интересно е, че подобни срещи са обвити в мистериозност, както и критериите за определяне на участниците в тях. Ние, като партия на емигрантите получаваме много запитвания от чужбина за предстоящото събитие. Наши членове и симпатизанти се интересуват и за така наречените „Временни обществени съвети на българите в чужбина”.
 
Опитваме да се свържем с въпросните съвети и да дадем отговор, но уви – безуспешно.
 
Недоумение буди и факта, че въпреки срещите, инициативите и конкретните предложения, които партия „Другата България” предостави на всички компетентни институции по повод правата на българите в чужбина, останаха без реални действия от тяхна страна.
Нямаме отговор и на въпроса с кого госпожа Попова ще обсъжда политиките за българите в чужбина. В крайна сметка съществуват ли въпросните съвети за българи в чужбина, кой ги създава и кой членува в тях. Кой отново ще определя съдбата на българите зад граница!?
 
Поздрави,
ПРЕСЦЕНТЪР ПП “Другата България”

 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...