Алкохолната зависимост в Европа

Алкохолната зависимост в Европа – пропуснати възможности за подобряване на общественото здраве

15.05.2012г. Брюксел. Евродепутати, представители на здравни организации и хора с влияние и визия в областта на общественото здраве, обмениха мисли и идеи за оптимизиране на борбата с алкохолната зависимост в Европа.

Българският евродепутат – Антония Първанова бе един от основните водещи на събитието. Тя подчерта нуждата от обстойно преразглеждане на Европейската стратегия за борба с алкохола и напомни, че алкохолната зависимост е хронично заболяване и подходът ни към неговото лечение трябва да се основава на пълния набор от възможни решения, вариращи от образованието и профилактиката  до превенцията и болничното лечение. Тя също обърна внимание на необходимостта от приемане на политически мерки за подпомагането на медицинските специалисти, които работят с алкохолно зависими лица.

Представеният доклад е първият по рода си, в който са събирани и анализирани данни за потреблението на алкохол и вредите от алкохолната зависимост в ЕС-27, Швейцария, Норвегия, Исландия и Русия.

Докладът хвърля светлина върху следните факти:

• консумацията на алкохол в ЕС е най-високата в света, а социалните разходи и загубите, свързани с алкохола и алкохолната зависимост се оценяват на 156 милиарда евро в ЕС през 2010 г.
• 12 млн. души в ЕС живеят с алкохолна зависимост, а през
2004 г. почти 95 хиляди мъже и повече от 25 хиляди жени на възраст между 15 и 64 години са починали поради завишена консумация на алкохол.
• лечението и грижите за алкохолно зависими лица са недостатъчни – по-малко от 10% от хората с алкохолна зависимост, получават лечение в Европа.

В България, има около 180 000 мъже и 35 000 жени, които са алкохолно зависими и няма национална стратегия за превенция и лечение на алкохолната зависимост.

Десислава Кузманова
Офис на Д-р Антония Първанова
Член на Европейския парламент

 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...