ИЗ ДЕБРИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ГЕНЕТИКА…

Казват, че имало два вида хора. Оптимисти и песимисти. Ако бутилката е изпита наполовина едните викат „Ужас! Вече свърши!”. Другите казват „Страхотно е! Има още цяла половин бутилка за пиене!”.
Когато се разбра, че атомът е ужасяваща сила, едните казаха, че светът ще благоденства, защото енергията като че ли става вечна. Другите рекоха, че свят въобще вече няма да има, защото ще го гръмнат с атомната бомба.
Същото сега става с ДНК.

СЪВРЕМЕННАТА ГЕНЕТИКАПреди не много време една американска Железопътна компания подлага на ДНК – тестове своите служещи, без да ги пита, за да разбере дали някой от тях не страда от заболяване, при което не може да се работи дълго време в тунели. Но от тестовете ръководството научило още много, много повече. Например кой ще се разболее и ще трябва да му се плащат така лошите и грешни „здравни пари”. Последвали, под  различни предлози, тайнствени уволнения на онези, които могат да ограбят компанията използувайки лошото си здраве. Стигнало се до скандал, който бил замазан, но червената светлина вече свети… В САЩ са създадени вече много организации в защита на неприкосновеността на генетичните данни на човека. 
Най-любими си остават тези данни за застрахователните. В САЩ има забрана държавните агенции да изискват и използуват генетична информация  при наемането на служители или съкращаването им. Но това не пречи на мнозина да търсят пътища към тях… Което е път към дискриминация.
Неотдавна Нобелов лауреат в областта на генетиката се опитва да зарадва хората с вестта, че след не много време всяко новородено бебе ще бъде прието в новия за него свят с генетичен паспорт имащ пълен списък на болестите и пороците, към които е предразположено. За негово добро, разбира се. Отрано да го лекуват. Но можете ли да си представите в какъв ад ще се превърне животът на това създание, когато околните му знаят, че при тях расте един пияница и Алцхаймер, при това със сексуални проблеми…
А когато порасне банките ще отказват ипотеки на генетично предразположения към рак, застрахователите ще вдигат таксите според списъка на вероятните му болести, а склонните към алкохолна зависимост ще имат отрано цялото си време като свободно за пиене, защото никой няма и да ги пусне да прекрачат прага на фабриката.
Но-о-о… Представяте ли си каква благодат стават генетичните компромати при политиците! Генетичният шпионаж ще стане основна дейност на партиите, които тръгват на избори. Разбира се по-богатите ще могат да си купят от лабораториите повече генетични тайни,  да им направят по-добра редакция и да ги пуснат в по-голям тираж.
Частица от тази тематика се разглежда в статията на проф. Чаракчиев, в която той коментира как в бъдеще може, благодарение на геномите, да се реализира по-добрият избор на брачен партньор. Особено при наличието на днешните комуникации.
Благодарение на Мрежата днес може да се „припознаят” хора с много добро сходство за брачен живот –  единият в Аржентина, другият в Нова Зеландия и да направят супер-семейство…  Навремето са женели младите момичета за калпака на момчето, което го няма – пасе овцете в планината през цялото лято… И даже и не знае, че са го оженили.
Сега е почти същото, но не съвсем. Пак двамата не се знаят, далече са един от друг, но не ги женят бащи и майки, а Фейсбук…  Или сега вече – техните собствени геноми!
Ето какво казва по въпроса в две свои статии проф. Никола Чаракчиев, нашият специалист по Генетична Генеалогия. 

Климент Величков,
за в.”България Сега”


ИЗБОРЪТ  НА БРАЧЕН ПАРТНЬОР

Проф. д-р Никола Чаракчиев

Съществуват два главни метода при избор на брачен партньор:
1. Класически, чрез първоначална емоционална връзка, където любовта играе важна роля.
2. Аналитичен, чрез първоначален селективен подбор от разполагаема база данни. 
Класическият метод е естественият подбор и неговите предимства са, че чрез него се постига по-голямо биологично разнообразие.
Недостатък на класическия подбор е възможна дисхармония между някой параметри на индивидите, които могат да се появяват след брака.
Аналитичният подход е нов метод за оптимизиран подбор на брачни партньори, съобразно техните индивидуални характеристики, които са предварително известни.
Недостатък на аналитичния подход е възможност за нарушаване на биологическото разнообразие в света, с което е свързано оцеляването на човечеството. Методите на аналитичния подход са няколко, но вероятно най-перспективен е чрез информация за генома (ДНК-то) на партньорите.

БРАК ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДНК

Известно е, че трите милиарда „бази” в човешкия геном съдържат информация за неговото минало от 100 000 години назад до наши дни, както и данни за възможното поведение на индивида в неговото бъдеще.
Американската компания www.23andMe.com предлага повече от 300 позиции разнообразна лична информация за лицата, които при нея са осъществили изследване на своята ДНК. При определени условия съществува възможност, всеки клиент на компанията да се запознае с персоналната информация на другите клиенти. Това създава потенциална възможност да се избира партньор в живота по информация от ДНК, т. е. аналитичният период предшества емоционалния период на брака.
 Както съобщи по-рано вестник „България сега”, Български генеалогичен център – Чикаго” предложи и дефинира възможни етапи в развитие на Генетичната генеалогия.
В етап „Генетичен анализ”, направление „Общество” е възможно да се осъществи
Генна информация за партньорска съвместимост.
В направление „Генно инвестиране” е възможно да се разработи:
Генна селекция на брака;
Алгоритъм за пред брачна и след брачна програма;
Алгоритъм за стиковъчна брачна програма.
Клиенти на www.23andMe.com са над сто авангардни българи и вероятно десетки хиляди жители на планетата. За повече информация –  пишете до bulfamily@hotmail.com .

СЕМЕЙСТВОТО ВЕЧЕ НЕ Е СЛУЧАЙНОСТ

В днешно време съществуват няколко компании в света, които работят професионално в областта на генетичната генеалогия. Те имат вече няколко стотици хиляди клиенти от цял свят, които са направили свои ДНК проби при тях.  Една от тези компании е „www.23andMe.com”. Компанията разполага с хиляди лични данни за онези,  които са си направили ДНК проба при тях.  По желание на клиента тези данни могат да бъдат дискретни или публични.
За какво по-точно става дума?
Първо за това, че всеки клиент по желание може да направи кратка характеристика за  себе си в така наречена част „Личен профил”, а именно, къде се е родил, кои са родителите му, къде живеят неговите родственици по света, от какво се интересува, какво търси, да публикува своята снимка и т. н…. Тези данни се вписват  лично от участника в изследванията.
Вторият тип данни, които съществуват и са записани в генома на клиента, компанията www.23andMe.com предоставя на участника след като е изследвала неговото ДНК. Това са данни за здравословното състояние на човека и предразположението му към конкретни лекарства. Например: какви са рисковите болести, от които той може генетично да боледува и в каква степен.  Тук се включва и неговото предразположение към алкохол, наркотици, пушене и др. Освен това във неговата генетична характеристика излизат данни за неговия вкус към горчиво, сладко, солено , засилено или слабо.
Трета голяма група са данните за т. н. „бази” на генома на клиента.  След като се разполага с тях и ти си разрешил „твоят портрет”  да бъде виждан индивидуално или публично, всеки може да влезе в контакт с тебе. Може да ти напише писмо, може да види част от твоите т. н. „базови данни” и накрая –  да види „всички лични данни” за тебе. Но това става само с твое разрешение.
След  като  някой види данните на друг човек той може и да кореспондира с него.  Може да установи и близка връзка. И  ако нещата  станат сериозни – той може да види цялостната характеристика на човека и да прецени дали ще може да живее с него в брак
По неофициални данни съществуват няколко агенции, които предлагат брак чрез ДНК тест.
Изборът може да стане индивидуално – ако сте  член на дадена компания за Генетична Генеалогия и можете да видите изцяло интересуващия ви профил.
Известно е, че някой хора се опитват и осъществяват успешно семейство чрез  информация, получена чрез електронна поща.  При Генетичната Генеалогия нещата са много по-надеждни, защото може да се разполага с данните на лицето, което те интересува, да узнаеш и неговия характер, неговия начин на живот… Както и прогнозите за здравното състояние на този човек в бъдеще.
Един по-обстоен анализ на участниците в www.23andMe.com показва, че от проблемите на Генетичната Генеалогия се интересуват интелигентни хора от цял свят с многостранни интереси, а това създава възможност бързо да увеличиш кръга на своите нови приятели.
Светът се развива.
Следвайте го!

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...