НАГРАДЕН ФОРУМ – ЧИКАГО ЕСЕН 2011

специална разработка за Фестивал «Български дни в Чикаго – есен 2011»
предназначена за представяне и дискусия на „Есенна сесия на Българо-Американска Асоциация”
Неделя, 2 октомври 2011 година
Мото на продукта е „Ние превръщаме човекът в символ”

Целта на Форума е ДА УТВЪРДИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ НАВИЦИ И ТРАДИЦИИ всред българската общност в Чикаго. Във форума могат да участват институции и лица, които са извършили или желаят да осъществят награждаване, дарение, спонсорство, благотворителност или меценатство.

 „Награден форум – Чикаго есен 2011” е за периода между 2  май 2011 и 2 октомври 2011 година.

Участници в отделните категории са:

1. Категория Награди:
Очаква участници.

2. Категория Дарители:
Българо-Американска Асоциация.
Никола Чаракчиев.
Тодор Пенев.

3. Категория Спонсори (моля вижте по-долу):
Братя Павел и Румен Вълневи – собственици на AmeriFreight Systems LLC.
Иван Цветков и Румен Ковачев – собственици на ресторант „Механата”.

4. Категория Благотворителност:
Братя Павел и Румен Вълневи – собственици на AmeriFreight Systems LLC.

5. Категория Меценатство (моля вижте по-долу):
Очаква участници.

6. Категория Спомоществователи:
Очаква участници.

7. Патрон на Събитие (моля вижте по-долу):
Очаква участници.

Поканват се участниците във Форума да присъстват на 2 октомври 2011 година на „Открита дискусионна сесия на Българо-Американска Асоциация – есен 2011”, за да бъдат представени на българската общност в Чикаго. За допълнения и контакти моля използвайте Bulgarian_american@hotmail.com .

Пояснения:

„Меценат” е човек, който покровителствува, материално подпомага изкуството и културата, без да има каквато и да е своя облага от това.

„Спонсор” е човек или група, които поддържат даден талантлив творец или обществено дело. Спонсорирането има възвращаемост – отчисления от данъчната ставка на личността или фирмата, реклама, популярност идваща от това, че името на  благодетеля се свързва  с добро дело или прославени изпълнители, изобретатели, шампиони…
 
„Патрон” е лицето, което със своята популярност и авторитет  създава вярна представа и очаквания за сериозни и интересни, полезни по същество дейности по времето на събитие. Това е така да се каже «СТОПАНИНЪТ» на събитието. От неговото умение да подреди програмата, да събере интересни и ерудирани участници, да представи пред медиите и очакваните посетители полезното и атрактивното, с което те ще се запознаят, зависи успехът на делото.  
Твърде често Патронът се явява и спонсор на съответното събитие. По време на подготовката той участва и в кампанията по осигуряване на необходимите средства и атрибути. Българо-Американската Асоциация е успявала досега да предостави този отговорен за успеха на най-популярните събития от дейността на събитията пост, на безспорно подходящите хора. Те имат големи заслуги за всичко положително, на което станахме свидетели през годините. Това показва още и факта, че сред българите в САЩ има достатъчно ерудирани и подготвени за обществена дейност и ръководство наши сънародници.

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...