Божествената конспирация

Финансовият колапс е неизбежен. В ориентирано към печалба общество някой винаги ще печели, а друг ще губи. И понеже тези, който печелят стават по-силни, за тях е лесно да печелят още повече – повече пари и власт – за сметка на останалите. Тази тенденция съществува във всички общества, затова богатството и властта винаги са съсредоточени в ръцете на едно малцинство.

Би било основателно да приемем, че тази социална деформация е резултат от действията на покварени хора, корумпирани политически режими или опорочена социална структура. Но какъвто и да е политическият режим, каквато и да е социалната структура, и който и да е на власт – моделът, по който богатото и притежаващо власт малцинство контролира мнозинството, се запазва.

Това повдига въпроса „Можем ли да създадем проста и устойчива социална структура, която не се основава на стремежа за облага?” Отговорът е „Не”. Желанието за печалба е присъщо на човешката природа и е основният мотив за всичко, което правим.

Всъщност желанието за печалба е друг начин да попитаме „Каква ми е изгодата от това?” Без някаква придобивка не бихме си мръднали пръста, камо ли да създадем устойчива социална структура. Желанието за облага, и особено – да превъзхождаме другите, е така присъщо за нас, че сякаш тук има някаква Божествена конспирация – вече изградена структура, построена по начин, който не можем да победим, защото той е самата наша природа.

Ако изследваме написаното от съвременни кабалисти като Баал а-Сулам и други, ще видим, че всички са потвърждавали тази гатанка и са подчертавали този вроден недостатък на човешката природа. Нещо повече, Баал а-Сулам посочва, че ако не открием алтернативен мотив за действие, ще стигнем до тотален хаос. В резултат на това политически вълнения ще доведат на власт фашистки режими, а противоречията между държавите ще завършат с трета и дори четвърта ядрена световна война. Ако тези предвиждания са изглеждали невероятни при написването им преди 60 години, днес вече изглеждат твърде възможни, за да ги пренебрегваме.

Кризата, според Кабала, не е в провала на монетарната система. Тя е симптом на нашата свойствена, ориентирана към себе си природа. Затова решението на всяка криза, включително и на настоящата, е в промяната на нашата природа – от себеизгодна – в споделяща.

В крайна сметка не съществува дори и един единствен проблем, който да не е резултат от нашата егоцентрична същност. Всяко действие, което извършваме, трябва да цели пораждането на някаква полза. Но ако успеем да променим насоката си – от изгода „за себе си” към изгода “за другите”, тогава не само ще създадем съвместно работещо общество, но благосъстоянието на всеки индивид ще бъде гарантирано от общността. С други думи, няма да е необходимо да се грижим за себе си – цялото общество ще се грижи за нас, а ние в замяна – за него.

В такова общество всички регулативни механизми – армия, полиция, приходна администрация – ще бъдат излишни. Престъпност няма да съществува, защото никой няма да иска да нарани другия. Точно обратното – хората ще искат само да дават и да споделят. Естествено, голямо количество ресурси ще бъдат освободени, за да се въвлекат в различни социално-спомагателни начинания. За няколко години светът ще бъде толкова дълбоко променен, че поглеждайки обратно към дните, когато е властвала експлоатацията, няма да повярваме колко слепи сме могли да бъдем.

Но, за да променим човешката природа от егоистична към интегрална, се нуждаем от метод, който не е свързан с нас, за да не бъде просто спомагателен на нашия настоящ, егоистичен modus-operandi. Тук е мястото, където мъдростта на Кабала ни идва на помощ. Кабала е наука, която използва вече съществуващите интегрални структури в Природата, отделните хора и обществото като цяло.

В цялата Природа човекът е единственото себеориентирано същество. Атомите, молекулите, клетките и органите работят съвместно в по-големи системи от самите тях. Така правят растенията и животните. Всичко в Природата перфектно подхожда на мястото си. С изключение на човека.

Може да попитате „Защо сме били създадени противоположни на системата, в която живеем?” Отговорът е – ” Няма друг начин да изучиш системата, докато си вътре в нея”. Целта на живота ни не е да превъзхождаме другите, а да разберем и да станем съзнателно интегрирани в Природата. Мъдростта на Кабала е мъдрост на съединяването. Нейната техника ни позволява постепенно да осъзнаем нашето място във Вселената и после стъпка по стъпка ни води до интегриране в нея.

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...