Приказка за финансовата криза

Седял си един цар в тронната зала и чул през прозореца викове: “Айде на хубавите ябълки-и-и-и!”
Погледнал – един старец с каруца продава ябълки, а наоколо – тълпа купувачи. Прияли му се и на царя от плодовете, викнал първия министър и рекъл:
“На ти пет жълтици, бягай да ми купиш ябълки.”

Първият министър викнал последния министър и му рекъл:
“На ти четири жълтици, бягай да купиш ябълки.”.
 Последният министър викнал церемониалмайстора и му рекъл:
“На ти три жълтици, бягай да купиш ябълки.”.
Церемониал майсторът викнал шефа на стражата и рекъл:
“На ти две жълтици, бягай да купиш ябълки.”.
Шефът на стражата викнал един стражар и рекъл:
“На ти една жълтица, бягай да купиш ябълки.”.
Стражарят излязъл и спипал стареца за яката:
“Хей, какво си се развикал? Тука хан ли е или царски дворец? Марш оттук, ябълките се конфискуват.”
Върнал се стражарят и рекъл:
“Ето, шефе, добра далавера. За една жълтица – половин каруца ябълки.”.
Шефът отишъл при церемониалмайстора:
“Ето, значи, за две жълтици един чувал ябълки.”.
Церемониалмайсторът отишъл при последния министър:
“Ето, за три жълтици една торба ябълки.”.
Последният министър отишъл при първия министър:
“Ето, за четири жълтици половин торба ябълки. Какво да се прави, началство, икономическа криза”.
Първият министър се явил при царя:
“Ето, Ваше Величество, както заръчахте – заповядайте пет ябълки.”
Седи царят в тронната зала и мисли:
“Пет ябълки – пет жълтици! Една ябълка – една жълтица. И народът ще се скъса да купува!
НА ТОЯ НАРОД ТРЯБВА ДА МУ СЕ ВДИГНАТ ДАНЪЦИТЕ!!!”

Веско МИЛЧЕВ
Аризона

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...