Tagged: Приказка финансова криза

Приказка за финансовата криза

Седял си един цар в тронната зала и чул през прозореца викове: “Айде на хубавите ябълки-и-и-и!” Погледнал – един старец с каруца продава ябълки, а наоколо – тълпа купувачи. Прияли му се и на...