Tagged: Преход

Те не вярват на никого…

От икономическа гледна точка за 20 години преход може да се каже, че донякъде в 2009 година по някои показатели покриваме 1990 г., тоест икономиката ни е „мърдала на място”.