Tagged: Милка Пурел книга Габровци Габрово

Фабрика “Алфрида - Пеев” - Габрово

“ГАБРОВЦИ…” на Милка ПУРЕЛ

В предговора към своята пета, шеста или осма книга, коя от коя по ярка, ценностна и устремена към идеята да налага извода, че “с желание и с упорит труд всичко се постига, а мечтите...