Tagged: БАЦКН

БАЦКН скача в третата си година с нови перспективи и свежи ресурси

Отчетно-изборното събрание на Българо-американския център за кулрурно наследство (БАЦКН) избра нов Борд на директорите и гласува последни поправки в устава на организацията