1 септември 2006 г.

Международен конкурс за есе
"Ние трябва да сме във времето, ако искаме времето да бъде в нас"
Археология, история, съвременност
По случай 170 години от рождението на Васил Левски (18 юли 2007 г.)

Конкурсните работи ще се класират в няколко различни групи.
Предвиждат се награди, както и публикуване на най-добрите есета в специален сборник, който ще се разпространи в целия свят. Те не трябва да надвишават 600-700 думи.
Очакваме и вашите рисунки, за които има специални награди.
Крайният срок за изпращане материалите е 1 март 2007 г. на адреси:

1. Конкурс-есета, Международен институт по антропология,
ул. Криволак 30, Карлово 4300, България.

2. Essays-Contest, International Institute of Anthropology,
29 S State Street #206, Salt Lake City, Utah 84111

3. Може да изпратите своето есе и по електронен път:
admin@iianthropology.org
editor@bulgaria21.com

Наградите ще бъдат обявени в навечерието на Народния събор в Карлово по случай 170 години от рождението на Левски (18 юли 2007 г.) Всички участници ще получат сертификати.


Творби на участници в конкурса за есе, публикувани във в-к "България 21 век" - Чикаго:
1. Пророчеството на Левски за Времето - Христо Мандев, Хижар - Габрово
2. Защото не е търсил служба и облага- Снежина Живкова, Ученичка в VII клас, ОУ "П. Р. Славейков", Ямбол
3. Той работеше за доброто на народа си и не го предаде, дори за да спаси живота си - Десислава Стоичкова, студентка по история - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Назад


Васил Левски

Приканваме българите от целия свят към всеобщо участие в събора в гр. Карлово, както и в Българския световен форум-експо в Солт Лейк Сити, САЩ, 16 - 18 май 2008 г.

За повече информация за двата форума изпратете електронно запитване на адрес:

admin@iianthropology.org
editor@bulgaria21.com

http://www.iianthropology.org
https://www.bulgaria21.net

Интернет дизайн