ЗАЩО ЧИКАГО Е ПО-РАЗЛИЧЕН БЪЛГАРСКИ ГРАД

Проф. д-р Никола Чаракчиев
Български научен център – Чикаго
 
Българите в Чикаго са се обособили като една хармонично развиваща се общност, възприемайки традициите на американските стандарти на живот. Даже българските медии в Чикаго се профилират подобно на медиите в САЩ. Нека припомним, че в Чикаго функционират няколко български вестника, български телевизии и български Интернет портали. Може да се каже, че това са най-независимите български медии по света. Българите в Чикаго са добре информирани по всички политически, икономически и битови проблеми. С това Чикаго е по-различен от останалите български центрове по света, включително и България.

ЧИКАГО - БЪЛГАРСКИ ГРАД

През месец август 2013 година на сбирка на българи, един сънародник попита „Защо българите в Чикаго, в началото на годината, не протестираха публично във връзка с икономическите и управленчески проблеми в България?“ И попита „Това закономерност ли е или безразличие“? Беше изказано мнение, че на базата само на едно събитие трудно може да се направи компетентно заключение. През есента на 2014 година „Ситуацията“ в Чикаго по отношение на българското правителство се повтори, а на 24 февруари 2014 година „Ситуацията“ „се потрети“. На тази дата, поради липса на участници и заинтересовани компании, не се състоя семинар на тема „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” под ръководството на Българска агенция за инвестиции, организирана от консорциум „Ламбаджиев-Кръстев”. Има ли нещо общо между трите събития? Сега вече, при три аналогични събития, може сериозно да се отговори „Това не е безразличие, това е закономерност!“

И така, през 2013-2014 година в Чикаго се случват няколко събития, които изненадват страничните наблюдатели. В Чикаго българите не протестират против правителството в България и в Чикаго българите не инвестират „Под строй“ за България. Случайно ли е това или има някакво логично обяснение? Защо се случи всичко това? Защото медиите в своите анализи съобщаваха многократно, че Правителствата на България са дистрибутори на определени цели, договорени с Възложител. Смяната на правителствата се осъществява по ротационен принцип. Уличните демонстрации са един от методите за ускорена ротация.

В САЩ съществува мнението, че ако търсиш реализация – посети Чикаго и забрави проблема.
Тогава? Остава само нереализуемите да кажат „Връщам се“. А нереализирани българи в Чикаго – НЯМА.

Защо се случва това в Чикаго?  Защото българите в Чикаго знаят, че реалните управленчески възможности на едно Ново правителство са много ограничени. Възможностите за управления на държавата зависят от предшестващи и съществуващи ангажименти и причини.

Съществуват няколко ангажименти, с които всяко правителство се съобразява и управлява. Те са:

1. Правни ангажименти. Тези ангажименти обхващат краткосрочни и дългосрочни наследени закони и договори, както вътрешни, така и международни. Те се разпростират и обхващат условно около 20% от управническата сфера.

2. Икономически ангажименти. Тяхното влияние обхваща реално съществуващата и наследена икономическа ситуация – вътрешна или международна. Представляват условно около 30% от управленческата сфера.

3. Лобиски ангажименти. Обхващат съществуващи или наследени ангажименти към съпартийци, спонсори и дарители. Представляват условно около 40% от управническата сфера.

4. Собствена политика. Обхваща съществуваща собствена идеология и позиции. Представляват условно около 10% от управленческата сфера.
 
Следователно всяко Ново правителство в своето управление е около 90% ограничено от ангажиментите на предшестващите правителства и международната ситуация и има само 10% степен за собствена свобода и инициатива.
 
И така: Ще промени ли едно „Ново правителство“ България? Замислям се и се запитвам: А каква беше темата? „Защо Чикаго е по-различен български град?“ Защо ли?

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...