РАЗВИТИЕ НА МИСЛОВНИТЕ УМЕНИЯ У ДЕЦАТА

“Оги – Огненото драконче”

© Автор на текста: Маргарита Йорданова Дюлгерова
© Художник: Невена Колева Колева

“Оги – Огненото драконче” развива мисловни умения на децата от 7 до 11 годишна възраст.

Приказни и митологични герои олицетворяват различни начини за мислене и достигане до нови творчески решения за преодоляване на проблемите, с които се сблъскват съвременните деца:
– надмогване на страха,
– осъзнаване на необходимостта самостоятелно да мислиш, да се бориш, да решаваш съдбата си, да преценяваш враговете и да печелиш приятелите си;
– жертва и саможертва,
– истина и лъжа,
– многото лица на рекламата и опасността от злоупотребяването с нея,
– търсене на своето АЗ,
– правото и риска да си различен,
– оцеляването – но на каква цена…
– властта и сляпата вяра в нейната сила и непогрешимост,
– взаимовръзката между всичко живо, между живата и неживата природа,
– опазването на природата.

Всеки от героите си служи с инструментите за мислене по свой специфичен начин, характерен за неговия екип и обозначен с един от цветовете на “шестте мислещи шапки” . 

За да победи, читателят трябва да се научи да ползва справочния апарат на книгата. Винаги е решаващо умението да прилага знанията си (от фолклора и митологията, например), за да победи или да защити тези, които обича.

Доминира екологичната тематика. Формира се способността на детето самостоятелно да мисли и да носи отговорност за решенията и постъпките си, да се пребори със страховете си.

Лайтмотив в “Оги Огненото драконче” е мисълта, че винаги би могъл да превърнеш поражението в победа, ако научиш нещо ново и ако съумееш да го използваш в нужния момент.

Една от целите на игровия подход в “Оги Огненото драконче” е:
Децата да овладеят умението да ползват справочния апарат на книгата. Затова към всяко от осемте приключения има: съдържание, речник, бележки под черта, препратки към откъси от фолклорната енциклопедия, азбучен показалец, библиографска справка.

Накратко за “Оги – Огненото драконче”:

 1. “Оги и Ламята”
Инструмент за мислене – ФУ – физически части, умствени части

От кристално яйце изскача любознателното Огнено драконче. Мадмоазел Фу се грижи за него. Помагат ѝ кученцето Ози и гарванчето Охи. Те успяват да надхитрят Ламята от Огнената вселена, която иска да го унищожи. Заедно с новия си приятел, героите трябва да надмогнат най-големите си страхове.

2. “Оги и Градушката”
Инструмент за мислене ПМИ – плюс, минус, интересно

Оги, Ози, Охи и старият вълшебник Ох спасяват новоизлюпените орлета. Помагат на Картала в битката му с Градушката.
Кой е изпратил Черната градушка?
Каква е тайната на Черната скала?
Как горските обитатели успяват да предпазят Долината и Планината?

3. ” Оги и Дъг”
Инструмент за мислене РаП – разлики, прилики

Кой е Дъг? Какво е? Какъв е? Ще помогне ли на Оги-екипа в борбата срещу Ламята?
Какво се случва, ако оставиш друг да мисли и решава вместо теб?

4. “Оги и Кълбовидните мълнии”
Инструмент за мислене НИ-СИ – налична информация, скрита информация

Каква е тайната на странните кълбовидни мълнии? Какво се случва с малката водна капка Ави в страната на Хримтурсите? Защо Перун, Тангра и Зевс не могат да помогнат?
Кой е странният “Професор Холц Копф от Академия “Вермикайо”, почетен рушвет-пиар в Ментърджи колидж, имиджмейкър на НетФон”?

5. “Оги и Сушата”
Инструмент за мислене – НЗЦ – намерения, задачи, цели

Защо Зевс помага на Ламята и ХоГ да построят диги на “Божествения бряг”?
Каква беда е сполетяла пороя Ото?
Ще успее ли Оги-екипът да прогони Сушата?
Какво всъщност искат бобрите?

6. “Оги и Халата”
Инструмент за мислене ГТД – гледна точка на другите

Пороят Ото ще разбере ли, какви магии е забъркала Халата, за да срази вековните си врагове – Карталите?
Ще оцелее ли змийчето Питанка?  Каква е неговата тайна?
Ламята ще успее ли да измами Халата?

7. “Оги и птичия грип”
Инструмент за мислене ОФ – отчитане на всички фактори

Кой разнася птичия грип?
Ще оцелее ли Зоркото око?
Кралицата на хримтурсите ще помогне ли на Калин Орела?
Кой е Ген?
Каква е ролята на Ламята?

8. “Оги и Чудовището”
Инструмент за мислене АВИ – Алтернативи, възможности, избор

Защо Чудовището иска да унищожи Кораловия риф?
Кой е Бепо? Приятел или враг е бисерната мида Трида?
Зоркото око ще изтръгне ли от сърцето си трънчето на завистта?
Ще подкрепи ли брат си – Калин Орела?

9. “Оги и Вулкана”
Инструмент за мислене СИР – следствия и резултати

Защо се събужда Вулканът? Кой може да приспива Вулкани? Как да се отървем от заплахата на Черната скала?

10. “Оги и Гейзера”
Инструмент за мислене – ВИП – важност и приоритети

Какво е замислил Старият гарван? Може ли да помага това, което ни застрашава? Кое е най-важно в момента? Ще бъде ли то най-важно и утре?

11. “Оги и Черната орда”
Инструмент за мислене – случайна дума

Враговете могат ли да бъдат превърнати в приятели?

12. “Вселената на Оги”
Инструмент за мислене ПО – провокираща операция

Вселената на приятелството? Съществува ли? Как да я опазим?

Предлагам още:

Идеи за изработване на компютърни игри, свързани с историите за Огненото драконче. Те би трябвало да доразвият умението на децата да използват представените “инструменти за мислене”.

Маргарита Йорданова Дюлгерова – автор на “Оги – Огненото драконче”,
редактор на сайта: http://aedvil.eu/

—————
1-Вижте книгата на Едуард Де Боно “Шест мислещи шапки”.
2-Вижте книгата на Едуард Де Боно “Научете децата си да мислят творчески”.


В сайта http://aedvil.eu можете безплатно да четете и слушате приказки от цял свят.
Там ще намерите и игрите за Оги – Огненото драконче (http://aedvil.eu/ogi-page/), които развиват мисловните умения и творчески способности, формират екологичното мислене.
Всеки месец ще можете да участвате в ново приключение на Оги-екипа.
По подробно за “Оги – Огненото драконче” – вижте: “Развитие на мисловните умения”.

За родителите и учителите предлагам идеи за уроци, разкриващи синкретизма на народно творчество, открояващи приликите между българския и чуждия фолклор.

Очакват Ви:
абхазките, грузински и други приказки – http://aedvil.eu/60-revision-v1-2/

Ще бъдат представени над 300 приказки: аварски, азербайджански, адыгски (абазински, адыгейски, балкарско-карачаевски, кабардински), алтайски, арменски, еврейски (на евреите ашкенази), ингушки, кумыкски, лакски, лезгински, осетински, татски, чеченски, японски, с кратки данни за страната и народа, фолклорна музика, костюми, танци, снимки на природни и исторически забележителности.

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...