Представяме Фондация “Национален тръст за съхранение на културно историческото наследство България”

НАЦИОНАЛЕН ТРЪСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО БЪЛГАРИЯ
NATIONAL TRUST FOR CONSERVATION OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE BULGARIA

Основни цели на Фондацията
– да работи активно и да съдейства за издирването, съхраняването, консервацията, реставрацията и социализацията на паметници на културата;
– да съдейства на държавни и местни институции за съхраняване и опазване на българското културно-историческо наследство и природно богатство;
– да запознава българската общественост с културно-историческо наследство и природно богатство на страната и съдейства за неговото опазване и съхраняване за поколенията;
– да популяризира българското културно-историческо наследство и природно богатство в Европа и света и съдейства за развитие на културен, геотуризъм и други форми на алтернативен туризъм;
– да насърчава научните изследвания и проучвания на българското културно-историческо наследство и природно богатство;
– да съдейства и информира българската научна и културна общественост за проблемите на мултикултурните общества в условията на глобализация;
– да реализира проекти, насочени към съхраняване и популяризиране на българското културно-историческо и природно богатство и културните коридори в Югоизточна Европа, като подпомага и други организации в тази област;
– да насърчава и да подпомага интегрирането на хора в неравностойно положение от всички възрастови групи чрез дейности, свързани с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство и природно богатство.
-да учредява и подпомага младежки организации и акции, свързани с опазването на наследството и неговата социализация чрез дейности, свързани с участието на ученици, студенти и младежи, проявяващи интерес към културното и природното наследство на България.
Средства за постигане целите на Фондацията
Средствата, с които Фондацията ще постига своите цели, са:
– организиране на дейности за спасяване на културно-исторически и природни обекти;
– провеждане на национални, регионални и местни кампании за набиране на средства за реставрация, съхраняване и популяризиране на културно-исторически паметници и природни забележителности;
– установяване и поддържане на контакти с български, европейски и други организации със сродни цели;
– експертни изследвания за културно-историческото наследство и природно богатство;
– издателска и информационна дейност;
– провеждане на конгреси, конференции, семинари, дискусии, фестивали, форуми;
– участие в български и международни програми и проекти;
– създаване на временни или постоянни структури за реализирането на тези дейности;
– други подходящи форми за постигане основните цели на Фондацията.


Фондация “Национален тръст за съхранение на културно историческото наследство България”

https://www.facebook.com/NationalTrustBG

 

Национална академия “Кулинарен историк”

https://www.facebook.com/AkademiaKulinarenIstorik

 

Рекорд на 1 март: Най-много хора правещи заедно Български мартеници

https://www.facebook.com/Rekord1MartMartenica

 

Балканска Книга на Рекордите

https://www.facebook.com/BalkanBookofRekords

 

Гайдарско надсвирване “Златна Българска Гайда” Копривщица

https://www.facebook.com/ZlatnaBalgarskaGaida

 

ЕкоФест Парк “Кулата” Копривщица

https://www.facebook.com/EkoFestParkKulataKoprivshtitca?fref=ts

 

Бистро “Юнаците” Копривщица

https://www.facebook.com/BistroIunaciteKoprivshtitca

 

Рекорд на Гинес в София за Великден

https://www.facebook.com/RekordnaGinesvSofiazaVelikden

 

Кулинарен историк

https://www.facebook.com/CulinaryHistorianBulgaria

 

Големият Коледен Бъдник

https://www.facebook.com/GolemiaKoledenBadnik

 

Домашна лютеница “Кулинарен историк”

https://www.facebook.com/DomashnaLiutenitcaKulinarenIstorik

 

Най-големия Български тиган “Юнашкия тиган”

https://www.facebook.com/NaiGolemiaBalgarskiTiganIunashkiaTigan

 

Домашен хляб “Кулинарен историк”

https://www.facebook.com/DomashenHliabKulinarenIstorik

 

Трифон Зарезан без Валентинки

https://www.facebook.com/TrifonZarezanBalgarskiPraznik

 

Работилница за подници “Кулинарен историк”

https://www.facebook.com/RabotilnicaZaPodnici

 

Конкурс за детски рисунки “Бабо, направи ми баница”

https://www.facebook.com/KonkursZaDetskaRisunkaBaboNapraviMiBanica

 

Православни молитви

https://www.facebook.com/PravoslavniMolitvi

 

Traveling Festival authentic food “Culinary historian of Bulgaria” 

 

Това е медийната платформа с която популяризираме дейностите и събитията си.

http://www.sobstvenik.com/

http://ntskinbg.ngobg.info/index.html

 

И няколко сайта които правим в момента

http://goldbulgarianbagpipe.com/

http://bgculinaryhistorian.com/


Ангел Ангелов
Председател на УС на “НАЦИОНАЛЕН ТРЪСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО БЪЛГАРИЯ”

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...