Конкурс за студентско есе под патронажа на вицепремиера г-жа Даниела Бобева

Зам.министър-председателят Даниела Бобева кани талантливи студенти на стаж чрез конкурс за есе
Авторите на най-иновативните идеи по темата: „Как да запазим двигателите на икономическия растеж в условията на икономическа нестабилност?“ ще имат възможност да участват в
дискусията за икономическата политика.

08/10/2013, вторник
За информация: тел. 940.27.70

Заместник министър-председателят по икономическото развитие на Република България Даниела Бобева инициира провеждане на конкурс за студентско есе на тема „ Как да запазим двигателите на икономическия растеж в условията на икономическа нестабилност?“. В навечерието на студентския празник 8 декември ще бъдат наградени трите есета, съдържащи най-ценни идеи за икономическото развитие на страната. Победителите ще получат правото да стажуват един месец в политическия кабинет на заместник министър-председателя и да участват реално в създаването на политики за развитие и растеж на икономиката.

Конкурсът цели младите хора да бъдат ангажирани с идеи за решаване на най-неотложните проблеми пред управлението на икономиката в страната, да бъдат стимулирани да предложат иновативни и интересни решения за по-добро бъдеще. Конкурсът ще насърчи заздравяването на връзката между висшите училища и подготвяните от тях студенти с държавната администрация, ще предизвика интерес и ангажираност към проблемите на страната.

Чрез конкурса ще се популяризира и порталът за студентски стажове в администрацията www.staj.government.bg.

В конкурса имат право да участват български студенти от всички специалности, обучаващи се във висши училища в страната или чужбина, завършили най-малко втори курс.

Партньори на правителството в организацията са кариерните центрове към висшите училища, висшите учебни заведения, студентските съвети, българските общности в чужбина, ректори и преподаватели и др.

Есетата ще бъдат подавани  чрез Портала за студентски стажове в държавната администрация на Интернет адрес: www.staj.government.bg.  

Там от 10 октомври 2013 г. ще бъдат публикувани всички условия на конкурса. Крайният срок за подаване на текстовете е 20 ноември 2013 г.

Авторитетно жури от представители на държавната администрация, финансовите и академичните среди ще оценява творбите на студентите.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени в навечерието на студентския празник 8 декември. На официална церемония в Гранитната зала на Министерския съвет ще бъдат връчени сертификатите за участие и грамотите за трите отличени есета. Авторите на най-добрите текстове ще бъдат поканени на едномесечен стаж в политическия кабинет на заместник министър-председателя по икономическото развитие Даниела Бобева, която ще връчи наградите.

Отличените есета ще бъдат публикувани на Портала за студентски стажове.

Важни срокове:
10.10.2013 г. – обявяване на конкурса;
20.11.2013 г. – краен срок за кандидатстване;
20.10 – 01.11.2013 г. – оценяване на есетата;
06.12.2013  г. – награждаване на победителите

Изтегли PDF

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕС СЛУЖБА

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...