Дядо Добри

Дядо Добри

Дядо Добри. Едни го наричат светец, други – луд. Едни му се присмиват, други му се възхищават. За трети е прекалено наивен за века, в който живее. Мисля си, обаче, че той не ги чува. Има си вярата и я следва упорито – за ужас и завист на безверниците.
Днес има рожден ден. Да е жив и здрав още 100!

В.Т.

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...