Българският културно-просветен център „Аз Буки Веди“ – Украйна

БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР „АЗ БУКИ ВЕДИ“ НАБИРА УЧЕНИЦИ ЗА 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА

Българският културно-просветен център „Аз Буки Веди“ към Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“ започна записване на ученици за учебната 2012/2013 г. Центърът е създаден през 2008 г. и днес работи в градовете Одеса, Измаил, Иличевск и Болград. Учениците са предимно бесарабски българчета, на които им се предоставя възможност да запазят връзката с България чрез изучаване на български език и литература, история и география на България. Отделно внимание се отделя на изучаване и развитие на народни традиции и обичаи. Към културно-просветният център са образувани танцови, вокални и художествени формации. Много от възпитаниците на „Аз Буки Веди“ са носители на първите награди в литературни и творчески конкурси като „Таланти твої, Україно“, „Стефан Гечев”, „България в моите мечти”, „Прехвръкна птиче” и други. Сред випускниците има студенти в българските университети.

Юрий Граматик, Президент на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“:

„Първоначално Българският културно-просветен център „Аз Буки Веди“ започна да работи в Одеса. Една от причините да започнем този проект бе липсата на образователни средища за българчета в големия град. След Одеса, „Аз Буки Веди“ бе отворен в Иличевск, Измаил и Болград“. Днес постъпват предложения за отваряне на филиали и в други градове на Одеска и Николаевска области. Съвместната работа на учители, деца и родители дава положителен резултат и тласък да вървим напред. Успешната реализация на краткосочните цели като активното участие на учениците в различни конкурси, олимпиади, семинари е добър фундамент за реализация на дългосрочните цели. Един ден, когато нашите ученици ще заведат своите деца в българско училище, предавайки по този начин българското самосъзнание, тогава ще можем да кажем, че и дългосрочните цели са реализирани. А за сега предстои да продължим да работим все така упорито и съвместно“.

Българският културно-просветен център „Аз Буки Веди“ - Украйна

В 35 училища в Одеска област, където живее компактно българско население, изучаването на български език и литература са включени в училищната програма като редовна или факултативна дисциплина. Според Юрий Граматик едно или двучасово изучаване седмично на български език и литература е недостатъчно за качественото усвояване на материала.

„Украинското законодателство днес позволява на българите да ползват родния си език като регионален в определени райони. Една от възможностите, които се откриват е ползването на българския език в органите на местната власт. Но, за съжаление, към този момент реализацията на това право е доста сложна поради незнанието на литературен български език. Все пак, до 1989 запазването и развитието на българския език бе извън класните стаи и се предаваше от родители на деца. Сложилата се ситуация трябва да послужи като индикатор за властите в България, че има нужда от преразглеждане на политиката за развитие на българския език в чужбина поотделно за всяка страна“ – допълни Юрий Граматик.

Българският културно-просветен център „Аз Буки Веди“ - Украйна

Българският културно-просветен център „Аз Буки Веди“ сътрудничи с Министерството на образованието, младежта и науката на РБългария и Държавната агенция за българите в чужбина. Успешната реализация на дейността се дължи и на Програмата „Роден език и култура зад граница“, в която „Аз Буки Веди“ участва всяка година. Учениците имат възможност по време на лятната ваканция да вземат участие в двуседмичен семинар-обучение в България.


Допълнителна информация:

Всеукраинска обществена организация „Конгрес на българите в Украйна” (www.kbg.org.ua) е учредена на 15 май 2007 г. с Президент Юрий Иванович Граматик. Организацията има статут на всеукраинска и в нея може да членуват както физически лица, така и други сдружения по принципа на колективно членство. Основната цел е съхраняване на правата на българите в Украйна в съответствие със законите на страната. Много голямо значение се отдава на поддържане на българската национална идентичност на нашите сънародници. Първостепенна задача на организацията е създаването на по-добри възможности за изучаване на съвременния български език в селищата с компактно българско население.

От 01.03.2008 г. стартира проектът Български културно-просветен център “Аз Буки Веди” с координатор на проекта Екатерина Гержик. Целта е да се създадат условия децата и подрастващите да овладеят нормите на съвременния български език, да опознаят историята, културата и традициите на своята прародина. Учениците активно участват в различни творчески конкурси, спортни олимпиади, удостоени са с десетки грамоти, дипломи и награди. Днес „Аз Буки Веди” работи в градовете Одеса, Измаил, Иличевск и Болград.

През 2008 г. Конгресът на българите в Украйна подкрепя инициативата на група млади българи от Украйна за създаване на Българския младежки клуб „Актив”. Основната му ориентация е към младите бесарабски българи в Одеса и Одеска област. Клубът си поставя за цел съхраняване на българското национално самосъзнание, приобщаване към българската култура и традиции. Организира младежки срещи и културни инициативи, съдейства на талантливи младежи в тяхната изява и реализация. Стреми се към установяване на контакти и сътрудничество с младото поколение на България. Участва в създаването и поддържането на Информационния портал на българите в Украйна www.bg-ua.org.

 
За повече информация и контакти:

Максим Димитров
Пресцентър

 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...