ДЕСЕТ ГОДИНИ БАА

БАА работи по създаването на стратигия и концепция за развитието на Българската общност в Чикаго.

Беше събота, беше утро, бяхме под същия български покрив , където преди 10 години бе създадена Българо- американската Асоциация в  Чикаго – в Храма с името на закрилника на българския народ – Българската Православна Църква „Свети Иван Рилски” – Чудотворец.  Тогава имаше по-малко български места в Чикаго, сега има повече и повече са българите, които трябва да се разбираме помежду си и да сме заедно едни с други.

Днес нашият поглед по пътя на преминалото време ни носи удовлетворението, че всеки ден от тези 3657 е бил изпълнен в нашата организационна дейност с разум и стремеж  към доброто дело в полза на сънародниците ни, с които живеем заедно в Чикаго. В нашия разнолик и размирен свят в БАА  се работеше спокойно и ползотворно, доколкото позволяват силите ни. От нашите редици излязоха пионери, които създадоха и други обществени организации и сега ние работим заедно за образование и култура, за повече знания и информация  и по добър бизнес и живот сред българската диаспора в Чикаго.

В Храма – като в Храм! Годишното отчетно-изборно събрание на БАА започна с молитвения благослов на отец Валентин  Ноцков.  Годишният Отчетен  доклад  започна с това, че през  януари 2012 година Българо- Американската Асоциация в Чикаго ще навърши 10 години от основаването си. През този период организацията е провела  15 сесии от Фестивала „Български дни в Чикаго”. Това е, вероятно, най-старото ежегодно  действащо обществено събитие и досега сред нашата диаспора.

По-нататък в Доклада председателят Динко Динев изтъкна, че Десетото  юбилейно годишно събрание протича  в трудни дни, но характерната делова атмосфера в работата на организацията се запазва.  Направена е  още една крачка напред. Не само във времето, но и в реализирането на  основните  и актуални задачи, които са стояли и стоят пред  БАА.

Президентът на БАА Динко ДиневДинко Динев, който е и основател на Българо- американската Асоциация в Чикаго, каза по-нататък, че без съмнение икономическите сътресения  по цял свят в духовното и икономическо развитие на обществото са оказали  влияние и в организационната  дейност. Трудните въпроси никого не отминават. „ И може би сред най-големите достойнства на постигнатото  от нас е, че доброто им решение спомогна БАА да посреща сега новата 2012-та година като една стабилна обществена формация на Българската общност в САЩ, събрала много опит през годините и готова да се справи с нови   предизвикателства. Наша водеща идея и цел на дейността ни е да бъдем надеждно звено  при интеграцията на българския дух и култура, на професионален опит и таланти в многопластовото американско общество. Нещо повече –  БАА работи и за още по-добри контакти с американското общество, култура и научно-технически достижения, за да може и повече българи да се реализират в това общество, да дадат своя и на българската общност принос за общия просперитет”.    

В отчета се изтъква, че по време на Пролетната сесия на „Български дни в Чикаго” нашият град е станал  място на уникално събитие. БАА беше съорганизатор на един от най-големите форуми на българската общност в Чикаго, чиято тема бе опазването на българския език и култура в Америка  с приоритет върху образованието на младото поколение в българските училища.  На форума присъстваха българският министър на образованието, младежта и науката, зам.председател на Народното събрание, целият управителен съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина, гости от европейски и американски училища, образователни центрове и обществени организации. Съществен дял от Форума беше и аналитичният доклад на Българо-Американската Асоциация „Състоянието на българската общност в САЩ”.
Резултатите от Форума са забележителни. Сред тях – ускоряване на решения и държавни документи за легализирането на училищните дипломи, увеличаване на бюджетните средства, предоставяни от държавния бюджет на българските училища в чужбина, насочване вниманието на българските диаспори по света и на нашите сънародници в България към важните въпроси за по-доброто сътрудничество  между родната страна България и множеството други „малки Българии” по света. Една от конкретните ползи бе и мотивиране създаването на Център за надарени българи в САЩ в Образователния център „Нов Живот” в Чикаго,  с подкрепата на БАА.

През февруари по инициатива на БАА бе проведена и Обща среща на обществените организации на българите в Чикаго. Тази първа по рода си координация внесе повече порядък при подготвянето на различни инициативи. Тя стана също и стимул за сътрудничество и координация на усилията  при по-мащабни събития.

Участниците в срещата на българските обществени организации в Чикаго, организирана от БАА през 2011-та година

В Доклада бяха коментирани подробно успехите и пропуските на главните събития, организирани ежегодно от БАА – Есенните и Пролетни „Български дни в Чикаго”. Много силна беше  Октомврийската сесия на Българо-Американската  Асоциация  през 2011-та година. По инициатива на БАА  за  първи път на Сесията в Чикаго присъстваха двама представители на Държавната агенция за българите в чужбина. След награждаването на неколцина  представители на БАА тази година те връчиха най-високото отличие – Почетният медал  „Иван Вазов”,  и на издателите на  „България Сега” и „България” – двата  големи седмичника на българската диаспора  в Чикаго, които също ще празнуват през 2012-та година многогодишни юбилеи.

БАА поддържа постоянна и много ползотворна връзка с Генералното консулство на Република България  в Чикаго и с новия генерален консул. Много дължим на нашите доброволци и спонсори, които щедро ни помагаха със своята лепта, с труда и времето си, за да постигнем всичко това и да имаме куража да се готвим в бъдеще за още повече.

Беше избран новият борд  на директорите на Българо-Американската Асоциация:  председател Динко Динев, зам.председател Петранка Стаматова, секретар проф. Никола Чаракчиев, трежър адвокат Цветелина Бойновска и пишещият тези бележки.

През 2012 година БАА планира  една много наситена програма по време на Есенния и Пролетен Фестивал „Български  дни в Чикаго”,  в прегледа „Български вкус в Чикаго”, при подготовката  и архивирането на исторически факти от развитието на българската диаспора в Илинойс и Чикаго, подготвянето на традиционни и електронни издания за участието на българите и българските общности в изграждането на чикагската общност като един от най-добрите примери за многонационалната американска култура.

Казаното до тук като че очертава  значението на БАА като един естествено оформил се център в Чикаго, където се събират, обсъждат и консултират идеи и форми, подготвят се, планират и  стартират, основни, полезни и  необходими за диаспората ни неща . БАА  работи по създаването на  стратигия и концепция за развитието на  Българската общност в Чикаго.

Климент Величков
Снимки:  Паола  ИГНАТОВА

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...