Безплатно, Сигурно и Конфиденциално Фактуриране

Fakturirane.bg е безплатен професионален сайт за онлайн фактуриране и издаване на дебитни и кредитни известие и всички видове протоколи, съгласно ЗДДС, в т.ч. и на английски език.

Чрез Fakturirane.bg можете да издадете своите документи онлайн от всяка точка на света и да ги изпратите на своите контрагенти в pdf, excel или HTML формат, включително и да ги експортвате към някои счетоводни програми.
Fakturirane.bg работи под криптирана връзка и с гарантирана конфиденциалност на информацията.
Fakturirane.bg предлага разнообразие от справки и удобства при работа от един или повече потребители с една или повече фирми.
Fakturirane.bg позволява да бъде тестван в цялата си функционалност, без да е нужна регистрация в сайта.

 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...