Българо-Американската Асоциация

БАА отново свърши много полезно дело.
И знаете ли какво е то?
То е точно това, което ние, правачите на вестици в Чикаго, които сме се прочули с нашите наистина сериозни достижения в издателската дейност, е трябвало поне десет пъти досега да направим, но не сме. Или поне “Старт” не го е направил. Ако другите са го направили – извинения и голямо чудене от наша страна!
Става дума за това, че проф. Никола Чаракчиев, който е заместник-председатал и секретар на Асоциацията, просто напълни десетина кашона със сортирани по месеци и години наши бодри печатни издания /нали се досещата, че той ги е събирал и сортирал?/,  качи ги на самолета /нали пак се сещате, че само той си знае какво е платил, какво е уредил за стотиците килограми свърхбагаж/, прекара ги до София тия кашони и там ги тръсна на Галя Делиманова – шеф на отдел “Комплектуване” в Националната ни библиотека “Свети Свети Кирил и Методий”. Галя ги пореди в “хранилището” и сега България си има вече запазена история на своята имиграция в най-големия български град в чужбина.

Преди години надникнах в къщата на стария емигрант Тодор Пенев и бях потресен от това що видях! Беше събрал купища книги и вестници от неговото време. Заканих се да го опазим това богатство… И така си и остана със заканата. Бог знае къде е сега Тодор Пенев и неговото книжно богатство…

Гледам по колко броя са издави досега печатаните по наше време вестници в Чикаго:
“България”, от 2001 досега, са издали 522 броя.
“Старт” /заедно с “България 21 век”/, които през  2002 се разделихме с тях –  много по-малко. Изданието излиза от доста време насам два пъти в месеца, а по едно време даже малко си поотпочина – 314 броя.
“България Сега”, който се отлюспиха три-четри години по-късно от първото издание, издават своя 319 брой.
Новият играч на терена – “БГ Войс”, е на кота 20.
“Балканско ехо”, които винаги са си били сами и спокойни, са някъде към 160 броя…

1335 броя български вестници, издадени за 10 години в Чикаго? Не е малко. Но е много пръснато досега. Не беше оценено и много е преминало в забрава.

За да видите колко стриктно и почтено е постъпил към всички, дори и към двете новоизлезли в последно време само с по своите стартови броеве “номер едно” списания, наречени със странни имена, ще цитирам част от доклада на Чаракчиев за предстоящото заседание на борда на директорите на БАА за свършената работа:

“Както е отбелязано в нашия 15-годишен план при създаването на Българо-Американанката Асоциация през 2002 година, в раздела  „Съхранение на ценностите на българската общност в Чикаго” се предвижда опазването и на периодичния печат на българите в чужбина. В изпълнение на това решение през май предадох събрани годишни течения от излизащите в Чикаго  през послеидните три години български вестници в специалния фонд на Националната библиотека “Свети Свети Кирил и Методий” както следва: Вестник „България”, Вестник „България сега”, Вестник „Старт”, Вестник „Балканско ехо”, Вестник „BG Voice”, Списание “Булгород”, Списание „Гъдел.”

Миналата година сръбските колеги от изданията на тяхната общност по света направиха в Белград среща по подобие на нашите Седем световни срещи на българските медии по света. Главният хит на срещата била изложбата на емигрантски вестници на сръбски език от началото на миналия век до сега из Европа, Америка и Австралия. Експонатите останали в Белградската библиотека след това. Време е отсега и ние да похвалим акцията на Българо-Американската Асоциация в Чикаго и пряко на проф. Чаракчиев и сами да се захванем с нашата си работа – да посъберем малко от многото що сме изпонаписали…
 
 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...