Медицината е в агония

Д-р Ангелов (ББ, Бостон): Първият лекар в историята на човечеството е била майката. Водена от инстинктите за съхраняване на семейството, тя е намирала средства за избавяне на децата си от недъзите. След това са били учените, наблюдатели на природата – Парацелзий, Хипократ, Авицена и други. Всички тях ги е обединявало едно – желанието да изцеляват. Лекарят се е оценявал според резултата от лечението.
Последният век ни донесе повече откриятия, отколкото цялата предидуща история. Ние имаме уникална апаратура за диагностика и лечение, но количеството на болните расте и смъртността не се намалява. Медицината е в агония.
Застраховките са скъпи и са устроени така, че хората да се ползват от тях колкото е възможно по-малко. Лекарите плащат много пари за застраховане от съда, лекарствата струват скъпо, за административни разходи отива една трета от бюджета. Лекарят е загрижен не за здравето на болния, а за печалбата от него.
А къде е началният образ на майката, грижеща се за своето домочадие?
Трябва да сменим ценностите – да се грижим за всеки, като за член на семейството.

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...