Петър Дънов “Учителят”…

Искам да споделя с вас философското учение на Петър Дънов /Беинса Дуно/ или „Учителят”, както са го наричали.
Неговите мисли и прозрения са вълнували и са оказали духовно и културно влияние на много хора по нашата земя.
Петър Дънов е роден на 11 юли 1864 г. в с. Хадърча – Никополско.  Починал е на 27 декември 1944 година.
Темата, която съм избрала от съкровищницата на мъдростта, оставена от него за човечеството е  „Смисълът на човешкото съществувание и свободата на духа”.

Дънов казва, че откакто съвременният свят е създаден има около 25 милиарда години. От толкова години насам човешкият дух е слязъл на земята. Отделянето на човешката душа от Бога съставя един от най-великите моменти в битието. Това отделяне е известно с названието „Зазоряване на човешката душа”.
Душата излиза от своя първоизточник като Божествен лъч и влиза в необятната вселена за да извърши работата, която й предстои. Човешкият дух е минал през всички форми на живота. И постепенно ги е напускал. Докато най-после е дошъл до последната, човешкПетър Дъновата форма. Духът на човека ги е напускал външно, но не и вътрешно. Те и днес живеят у него.

Човек е минал през различни фази. Сегашната фаза е петата.
Идва времето на шестата, която носи новите и светли идеи. И тя няма да остане завинаги.  Целта на човека е да върви напред.  Да дойде до висотата на Човешкия ангел. Да бъде господар на себе си. И на Вселената. Да бъде истински съратник на Бога.
На Човешките ангели е дадена голяма власт. Те ще управляват Вселената. И човек подсъзнателно се стреми към тази власт. Но за тази власт той още не е готов и не знае как да я постигне.
За да управлява той трябва да се справи с много грешки, след което ще бъде като техен брат.  И ще дойде до положението на Човешки ангел – да управлява и работи заедно с Бога по Божиите закони.

Събуждането на човека се определя от неговата същност. Само онзи може да се събуди, който е благодарен. Благодарността е сила, която отваря очите на човека. Прогледналият човек привлича вниманието  на Бога  към себе си.  Пробуждането на човешката душа не се подразбира само като разбиране и опрощаване на грешките. То е освобождаване от всички криви разбирания, от всички заблуждения, в които той е бил  през вечността.
Какво е смиреният човек? Под това се подразбира – при каквито и условия да се намира – да няма нито едно горчиво чувство в душата му. И тогава ще кажете, че сте смирени пред Бога.
А след това изпълнете и втората задача  – да се помирите с ближните. Ако сте решили и тази задача – остава още една. Да се помирите със себе си.

Даването е един от най-великите процеси в природата. Даваш ли – ще ти се даде. Този закон е наречен Закон на всемирното изобилие. Давате всичко с любов. И ще се благослови даването ви. Каквото давате – давайте го със съзнание, че принадлежи на Бога. Не на вас.

Всяко страдание е признак на нещо, което трябва да разбереш, трябва да научиш. Щом скръбта се свали – идва радостта и подема своята работа. Скръбта слиза и радостта възлиза.
Хиляди години са изминали  докато великият дух на живота възниква у човека и пробужда душата му към любовта, която да го отправи по пътя на онзи всемирен стремеж, наречен  „Духовно издигане”.

Когато кажат Бог ние разбираме онова вечно начало, вечната велика основа на живота.  И тя отваря твоя ум и твоето сърце, което трябва да бъде всякога  готово да чуе гласа на Бога.
Бог казва  „Излез от твоите стари разбирания, излез от стария си живот в новия, при новите разбирания за живота”.

За Бога да мислите като за някаква сила, за най-красивото и най-великото нещо в света. Като мислите постоянно за него той ще ви се открие. Онова, което може да облагороди у човека неговата съдба е любовта му към Бога.

Когато човек започне да служи на Бога той се освобождава от своята  тежка съдба, от всяко робство, в което е изпаднал. Тогава ще паднат оковите, които свързват нозете му. Въодушевявайте се от това, което имате! Въодушевявайте се на вашите дни! Въодушевявайте се на вашето сърце, което носи топлина! Радвайте се на вашата душа, която носи Божиите блага от хиляди и милиони години! Радвайте се на своя дух, който ви сочи пътя към Бога!

Защо трябва да се обезличавате? Радвайте се на всичко, което ви е дадено, живейте по Божия закон. Радвайте се, че сте дошли на Земята да се учите. Това показва, че човек, когато е живял на Земята, е научил да различава доброто от злото.

Чистият живот дава чиста кръв. Организмът на съвременните хора е заразен от много месо от много вино и от ред още храни. Духовното ни тяло пък е заразено от алчност, злоба, омраза. Вие обичате някого. Но щом ви каже дума, която не харесвате, го мразите. Знаете ли каква страшна отрова е омразата? В случая вие пакостите и на вашия организъм. Умората и страхът също са отрова. Потребна ви е чистота.

Червеят пълзи по земята  Един ден, когато се превърне в пеперуда, той ще напусне стария си живот ще влезе в нов, при нови и по-добри условия. Пеперудата се отличава от червея  с по-голяма интелигентност.  И с това е господар на положението си. Бог е дал на всеки човек безброй начини, чрез които той може да се изяви. Всяка душа  може да се подтикне да върви напред.
Като изучава посоката на своето движение, човек се домогва до истината, която е толкова необходима за човешкия ум, колкото светлината за неговите очи
Както слънчевата светлина и нейните лъчи са  необходими за физическия живот, така и истината и нейните лъчи са необходими за умствения и духовния.

Първият основен закон  се подразбира като прилагането на истината. Царството Божие не търпи никаква измама от какъвто и да е характер.
Вторият основен закон  е прилагането  на мъдростта и знанието  Разумният свят изисква от всички хора да се учат с постоянство и любов.
Човек живее докато се учи.  Животът не е нищо друго освен непрекъснат стремеж  към придобиване на знания, което идва от Висшето Божествено Начало.
Третият основен закон е любовта. Закон, който ражда живота.  Това значи да се стреми човек към Божествената сила, която дава знание към истината, която дава свобода, към Христовата любов, която дава живот, към живота, който дава радост, към знанието, което дава сила, към свободата , която дава простор, на човешката душа,

Радвайте се на слънцето, което изгрява, изгрява и залязва. Радвайте се на цветята, които разнасят благоуханието си надалеч, радвайте се на изворите, които текат. Радвайте се на птиците, които пеят. Радвайте се на всеки човек, който ви срещне и се усмихне.

Какво означава хармонията у човека? Съгласуване на силите.  Както музикантът настройва инструмента си  под даден ключ, така и всеки човек трябва да настрои силите и енергията си под даден ключ. А любовта – тя е единствената сила, която хармонизира, настройва нещата.
Съгради дома си от величието на любовта.  Изплети го от нишките на мъдростта, укрепи го с нишките на истината, сложи тогава трапеза в дома си и покани на гости любовта. Покани на гости истината и им послужи, за да се научиш как да живееш.

Всички съвременни хора страдат от силата на своя ум. Техният дух прилича на буен необуздан кон. Цялата съвременна култура е култура за упражнение и възпитание на човешкия ум.
Човек трябва да осъзнава, че е във връзка с милиони умове на земята, както и на онзи свят. Ако тази връзка е правилна и резултатите от неговия живот ще бъдат добри. Мисълта е най-могъщият фактор във Вселената. Каквото представлява светлината  за очите такова нещо е и умственият свят за човека. Каквато е почвата в човешкия мозък, такива ще бъдат и неговите мисли. Всяка мисъл си има форма, която може да носи характера на вълк, на мечка, на лисица, на змия, на заек, на мравка и всички тези форми са качества, които образуват характера.
Вие трябва да дойдете до онази мисъл, която произвежда светлина. А коя мисъл произвежда светлина? Правата мисъл.  

Духът – това е най-възвишеното, най-чистото, най-святото. И в тази святост духът носи основата на разумния човешки живот.
Аз употребявам тази дума „разумен”, но бих употребил и друга в най-широк смисъл – когато човек има в себе си разумния живот – той живее като музикант, като поет. Той е добър, има мир в душата си. Той не се спира на дреболиите в живота. Той се спира само върху онова, Великото, което Бог е създал.

Всеки човек според състоянието си образува около себе си специфична атмосфера. Трептения, които чувствителният човек веднага възприема. Ако при някого трептенията са низходящи – другите постепенно започват да го избягват. Щом повдигне състоянието си – трептенията също се повдигат и хората отново го обикват.
Песимистите, мрачните и отчаяни хора обикновено са самотни.

Днес хората влагат силата си повече в разрушението, отколкото в съграждане. Ако силата се впрегне само в творчество и градеж – какви грамадни резултати биха се получили!

Вие питате защо сте дошли на Земята. Казвам ви – да проявите Божествена любов, да проявите Божествената мъдрост, да проявите Божествената истина, да проявите Божествената правда, да проявите Божията добродетел, да проявите всичко онова, което е вложено в нашите души от вечността! И помнете, че Велико е предназначението на човека!

Човекът е роден да управлява всички същества, да регулира всички елементи, да уреди Земята. Той трябва да стане добър господар, а може да стане такъв само когато разбере онова, което Бог е вложил в него.
Когато Христос дойде на Земята той дойде да помогне на човешките души. Защото всяка душа, когато стъпи на Земята, има една съществена задача, която сама трябва да разреши.

Ще попитате как можем да познаем един Духовен учител? Познаването на Учителя е чисто духовен процес. Понятието Духовен учител е строго определено в живата природа. Духовен учител е само онзи, при който няма никакво насилие. Той е силен, но не упражнява насилие. Духовен учител е само онзи,  в когото няма никаква лъжа и неговата възвишена разумност изключва всякаква лъжа. Духовен учител е само онзи, в когото няма никакво зло. Неговата доброта изключва всякакво зло. Щом в някой Духовен учител има насилие, лъжа, зло, той не е духовен учител. Той е ученик. Това е и най-достъпното определение за Духовен учител. Неговото присъствие се познава по това, че той дава живот и светлина. И свобода. Защото Духовен учител е само онзи, който живее и работи по законите на мъдростта, любовта и истината.

Познаха ли хората Христос, когато се яви преди 2 000 години? Познават ли го и днес? Когато истината се яви в света  тя няма да се облече в царски дрехи, а в скромна премяна. Така и Христос се яви. В простата дреха. Както бяха облечени и всички хора. И някои хора не можаха да го познаят. Само учениците познаха вътрешната светлина на Христа.
За да може човек да види Христа той трябва да има ум, сърце, душа и дух като Неговите.

Трябва да пие човек вода от самия Чист извор.  А не от реката, която е размътена, защото в нея са попаднали много други примеси. Тръгни по пътя, що води към този Извор. Пътят е малко труден и дълъг, но затова пък ще пиеш Жива вода от самия Извор,  която ще освежи завинаги твоят ум, твоето сърце.

…И днес великото всемирно духовно братство работи и ще работи за единната любов, за единната мъдрост, за единната истина, с което ще се обхване цялото битие и тогава ще настъпи мир и хармония по целия свят.

Пеги Христова – Кристал
Финикс, Аризона

You may also like...