Tagged: Хореография Български фолклор Юлиян Йорданов Чикаго Ню Йорк Вестник Старт

2007 г. С девойките от “Митрония” след концерт.

Живот като Музика. Живот като танц.

Юлиян Йорданов, един българин в Ню Йорк Представяме ви един дарен с таланти в музиката и танца наш сънародник. Като изпълнител, като педаготг, като творец и строител на съвременното българско фолклорно изкуство. Юлиян Йорданов...