Tagged: тикет

Чикагската полиция ни поздравява с тикет

     Отиваме на среща с полицията. Зъбите ни тракат умерено. Един от нас има свой стар опит от срещите си с пазителите на закона.     Колегата ми веднъж посетил Ню Йоркския Бронкс по късна доба....