Tagged: съвременна цивилизация

Парадоксът на нашето време

Тези дни получих известния текст на Джордж Карлин „Животът се измерва  не с броя  на вдишванията, които правим, а с моментите, в които дъхът ни спира”. Беше сред най-четените и разпространявани в Интернет текстове...