Tagged: сигурност

Белегът на звяра

„Надявам се, че като отвори раните и ги почисти,Комисията ще ги предпази от загнояване.Не бива да бъдем отстъпчиви и да кажем,че миналото е погребано,защото то няма да е погребанои ще ни преследва.