Tagged: приказка страна цар господар

Приказка

Приказка

          Имало някога една страна. Била малка тази страна. Като всички други големи и малки страни и тя си  имала цар и много различни господари. Царят и господарите били богати и ставали още по-богати....