Tagged: Павликени пързалка Деветашката пещера море спомен

Моята голяма любов

         Тези дни си мисля често какво най-много ме е впечатлявало като се почне от детството ми? Припомняйки си случки от най-ранни детски години стигнах до извода, че като че ли най-привлекателна и най-впечатляваща...