Tagged: Кабала Вещите Емилия Иванова

Кабала

Вещизмът – новата чума сред хората

Вещи. Те пълнят нашите килери, гаражите ни и дори живота ни. Ние оценяваме житейския си успех според вещите, които притежаваме и изразходваме невероятно много време, за да ги купуваме. Един документален филм, “История на...