Tagged: Имигранти САЩ София Знаймер адвокат Чикаго Имиграционно право гражданско право

Имигранти, които са жертви на тежки престъпления имат право на глас и на имиграционен статут, което е поне малка светлина на края на тунела.

Светлина в края на тунела

Преди около час Нели* бавно започна да идва в съзнание.  Първото нещо, което видя, когато си отвори очите, беше кръгче, което висеше на стената пред нея.  Кръгчето стоеше във въздуха и приличаше на светлина...