Tagged: електронна джунгла ОБщЕСТВО Комуникации Отчужденост Фейсбук Елена Узунова Интернет

Pedi Sedate – за успокояване на твърде горещи страсти при електронните игри сред младите...

Изгубени в електронната джунгла

Едва ли някой се съмнява в това, че хората се нуждаят от… хора. Комуникацията меду нас е наистина нещо изключително важно. Не бихме постигнали нищо от нашата днешна цивилизация, ако живехме поотделно, ако не...